@senkendinibul
...

Dağın doruğundaki
görkemli 'yuva'!..


'Yuva' nın huzurlu 
atmosferindeki 
temâşâ!..

Işığın gölgesine
süzülen
târifsiz sûretler!..

Gerçek güzelliği
   örten taştan kaleler!..

'Yontu'nun aklın 
 uzayında süzülen 
 sefer- i hayâli!..

 'Lâhît' ten çıkan
 'Zümrüt Tablet' ler!..

Dünyâ' nın 
derinliklerini delen
ziyaretler!..

Ateşin yakan, 
arındıran
âzâb-ı lezzeti!..

Tüm kuralları 
reddeden
hayretli düşler!..

Kaderin 
imtihânla
dolaylı şerhi!..

Ektiğini 
biçme vakitleri!..

Zıtlığın 
 tamamlanmaya koşan 
sebeb- i zuhûru!..

Mevcûdâtın 
zaman
terennümleri!..

Tevekkûlün
cezbeli sukûneti!..

'Kâlbin Saray' ına
uzanan yolculuk!..

Vicdânın
 ser-mest olan 
cemâl- i münevveri!..

Gökkuşağından 
 süzülen 
yaldızlı damlalar!..

Dengenin ilhâmında
devinen 
'Adâlet Terâzisi'!..

Muâzzâm bir oranın
idrâkindeki yansımalar!..

Ve
 YARADÂN' ın
mührünün
sâbit-i âşk-ı letâîfi!..
.
.
.
Ve 
dahi
sadece
'ÖZ'E
SARMALANAN
BİLGELİĞİN
'ÂŞK-I ŞEHÂDETİ' NİN
YANKISI!..

...ÖZ...


HER VARLIK;
YERYÜZÜNDE BULUNUŞU 
İTÎBÂRİYLE VE DAHİ HER 
 DAVRANIŞI İLE İLÂHİ YASANIN 
ÇALIŞMASINDA YÖN TÂYİNİ YAPAN 
 VE YASAYI TETİKLEYEN ÇOK MÜHÎM 
BİLİNÇ SÛRETLERİDİR!..

İŞTE TAM DA 
BU SEBEPTEN;
İNSANIN BU ANLAMDA 
 DÜNYÂ' DA  BULUNMASININ 
VE EN BİLİNÇLİ VARLIK OLARAK 
YER ALMASININ NEDENİ; 
 BİR SORUMLULUK VE 
LİYÂKÂT SINAVI HASEBİ İLE
YARATILMIŞ OLMASIDIR!..

ZAMÂN; GÖNÜLLE İLGİLİ 
 BİR ENERJİDİR!..VE AKIL BU
ENERJİYLE YANİ SEVGİYLE
HİZMET ETTİĞİNDE ANCAK 
ANLAM, GÜÇ VE KIYMET
KAZANACAKTIR...

GENİŞLEYECEK, HER YERE 
 ÖZGÜRCE VE YERİNDE BİR 
 TUTUMLA YAYILACAK, GÜCÜNÜ 
İKİLİKTEN KURTULARAK VE 
BİRLİĞE ULAŞARAK YAPACAK 
VE GÖSTERECEKTİR!..

ADÂLET; 
 SEVGİYLE BAĞDAŞMAYAN TÜM 
DURUMLARIN, OLASILIKLARIN, 
 YAKLAŞIMLARIN VE TUTUMLARIN
TERKEDİLMESİNİN TESİSİDİR!..

İLÂHÎ MAKSADA 
EN UYGUN OLARAK, İNSANCA 
 BİR YAŞAMIN SAĞLANMASI
NETİCESİNDE, SÂFLIĞIN VE TEMİZLİĞİN 
TİMSÂLİ; ARINMIŞ GÖNÜLLERİN
TECELLİSİNİN BİRLİĞİDİR!..

BU AMAÇ BİRLİĞİNDE; 
 BİRBİRİYLE KAYNAŞMIŞ İNSANLARIN 
YENİDEN TESÎS EDECEĞİ BİR ZAMANIN 
 İDRÂKİ, ŞÛÛRU VE YAŞANMASI İSE 
HEPİMİZİN ÖZLEMİDİR!..

ANCAK; 
GÖNLÜN MANYETİK 
SAHASINDA YÖN GÖSTERİR 
BİR BİLİNÇ DÜZEYİNDE,

AKLIN PUSULA EDİLDİĞİ,

BİLİNÇ SAHİBİ BİR VARLIK
HALİNE  GELEN HER İNSANDAN 
 ZUHÛR EDECEK KARŞILIKLI 
ADÂLETİN İSE ;

BÜTÜN BİR
 YERYÜZÜNÜN 
CENNETE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ 
 HAKÎKΠ MÂNÂDA GÖRDÜĞÜMÜZ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VE 
TECELLİ ETTİRMİŞ OLMANIN 
 HUZÛRUNU DUYACAĞIMIZ, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 YARINLARIN BUGÜNDEN
HAZIR EDİLMESİ VE BİREYLERİN 
 VE  ELBETTE TOPLUM BİLİNCİNİN 
EVRİLMESİNDE HER BİRİMİZE 
DÜŞEN AYDINLANMA 
SAHASINDAKİ SORUMLULUK VE 
SAMÎMİYET İLE VARLIĞIMIZIN 
HAKKINI VERECEĞİMİZİ UMDUĞUM
NİCE MÂNALI VE AZÎMLİ 
GAYRETLER DİLİYORUM!..

İYİ Kİ VARSINIZ!..
••••••••••••••••••••

 VE 
SÂYENİZDE 
YİNE UMUYORUM Kİ
ALTIN ÇAĞ ÇOK YAKIN!..
••••••••••••••••••••••••••••••

PARLAMAK VE TÜM 
ÂLEMLERE BU PARLAKLIĞI
SİRÂYET ETTİRMEK İSE;
•••••••••••••••••••••••••••••••••
GÖNÜLLÜ VE CÖMERT
OLUNMASI VE
HEPİMİZİN ELELE 
BİLİNÇLİ BİR 
ADÂLET 
DUYGUSU İÇİNDE
•••••••••••••••••••••

VE 
KOŞULSUZCA
SEVGİSİNİ 
PAYLAŞMASI
KOŞULU İLE
•••••••••••••••••
MÜMKÜN!..
•••••••••••••••••

SİZCE DE

ÖYLE 
 DEĞİL Mİ?..

NE 
 DERSİNİZ?..

...ÖZ...