@senkendinibul
...
•••••••••••••••••••••
' KADIN' DIR O!..
•••••••••••••••••••••

Bir Sevdâdır kadın
  ışığın sebeb-i sarmalı,
Söğüdün ardındaki 
 AY' ın parlaklığı O!..

'Yer' in saklı ormanı,
 dağların ak duvağı,
suyun köklü durağı,
 'Âşk' ın âteş-i sırrı O!..

 Cennet'in âks-ı sâdâsı,
   Şefkâtin pak yanağı,
   'Nûr' ûn sırdan dudağı,
   Vicdânın gözü,kulağı O!..

Mâbedin mânâsı O!..
hazîneler yuvası,
havuzudur zemzemin,
   tüm zeminin toprağı O!..

 Rüzgârın kanadı O,
   ovanın peteği, balı,
oyasıdır ellerin,
 bahçenin goncası O!..

 Rengidir nezâketin,
gülün nâz-ı edâsı,
'Kûdret' in sanat-ı hâzzı,
Bülbülün iştiyâkı O!..

 Soyların edebi O!..

  Sezgisi O!..

 kâlb- i deryâsı O!..

*

Kadındır O!..
Daldır,yeşildir, yapraktır O!..
Kadındır O!..
 Damladır, candır, topraktır O!..
Kadındır O!..
   Gamzedir, nâzdır, yârdır O!..
Kadındır O!..
Sözdür, sazdır, yârendir O!..
Kadındır O!..
Güldür, gülüştür anadır O!..

*

'KADIN' DIR 
O!..

'HAYY-AT' TIR 
O!..

'DÜNYÂ' DIR
 O!..

'EVREN' DİR 
O!..

'İNS-ÂN' DIR
O!.....ÖZ..


****
**
*

...İNSANI; 
KADIN-ERKEK
OLARAK 
AYIRMADAN,
KUTUPLAŞTIRMADAN,
BÖLMEDEN,
PARÇALAMADAN,
ANCAK;
POZİTİF VE NEGATİF
BAĞLAMDA
SÛİSTÎMÂLLERİ
ORTADAN KALDIRARAK,
VE FAKAT 
 DÜNYA' NIN
DENGEYE GELMESİ
YÖNÜNDE DE BİR 
FARKINDALIK
BİLİNÇ VE HAREKET
İÇİNDE OLARAK
EKSİK OLAN GÜCÜN 
AKTİVASYONU
NOKTASINDA;
.
.
.

...Dişil enerjinin gücünün;
yaşamın merkezinde
daha fazla yer,yansıma 
ve anlam bulduğu ,
bir YERYÜZÜ ve 
AYDINLIK BİR DÜNYA
diliyorum!..

*

...'Gül yüzlüler'e; 
tüm güller
 ve günler,
  armağan olsun!..

...ÖZ...