Kayıtlar

Şubat, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul ...

'HUZÛR' un
 doruğundaki    görkemli 'yuva'!..


'Yuva' nın huzûrlu  atmosferindeki  aşkın temâşâ!..
Işığın gölgesine süzülen târifsiz sûretler!..
Mutlak güzelden
sarmalanan     nûrdan kaleler!..


'Yontu'nun aklın  uzayında süzülen   sefer- i hayâli!..
 'Lâhît' ten çıkan  'zümrüt diriliş' ler!..
Dünyâ' nın  derinliklerini delen ziyâretler!..
Âteşin yakan,  arındıran âzâb-ı lezzeti!..
Tüm kuralları  reddeden hay(y)retli düşler!..
Kaderin  imtîhânla dolaylı şerhi!..
Ektiğini  biçme vakitleri!..
Zıtlığın   tamamlanmaya koşan  sebeb- i zuhûru!..
Mevcûdâtın zaman terennümleri!..
Tevekkûlün cezbeli sukûneti!..
'Kâlbin Saray' ına uzanan yolculuk!..
Vicdânın  ser-mest olan  cemâl- i münevveri!..
Gökkuşağından   süzülen  yaldızlı damlalar!..
Dengenin ilhâmında devinen 
'Adâlet Terâzisi'!..
Muâzzâm bir oranın idrâkinden yansımalar!..
Ve  YARADÂN' ın mührünün sâbit-i âşk-ı letâîfi!.. . . . Ve 
dahi sadece 'ÖZ'E SARMALANAN
ZİYÂNIN  'ŞEHÂDETİ' NİN
YANKISI!..


.
.
..…