Kayıtlar

Resim
@senkendinibul ...


Bir  ' Var 'mış ,
 Bir  ' Yok ' muşum !..

Bütün biçimlerin ortasında
biçimsizlik arayışımın  en doğal hâli
   BABAM  !..

* Sahiplenmemeyi 
sahibiyetinden 
öğrendiğim ,
 limanım ...

Korunup kollandığım ,
 sebebsizce sevmeyi 
sevgi derinliğinden
 bildiğim  özgürlük meşâlem !..

Güvenli yol tabelam !..

Dağlarımın sıcak 
dumanı
  BABAM !..

* KAHRAMANLARIN
 EN BİRİNCİSİ !..
Koca Çınar Ağacım !..

* Dalmışım hayâllere ,
kahramanımla
 kucaklaşmışım...

Merhâmetin 
sıcaklığına 
senle sarılmışım...

Kayıtsızca
 ' Varoluş 'a akmışım...

Sebepsizce esmişim 
rüzgârların omzunda ...

 Diyârdan diyâra 
taşınmışım ...

 Kıtalardan , denizlerden , 
kanatlanmışım, 
uçmuşum...

Vâdilere dalmışım...
Dağları delmişim ...

Ovaları yarmış ,
 çölleri aşmışım...

Atılmış , coşmuş ,
 siperlere yatmışım...

Kaplanın ağzından 
seferlere çıkmışım...

 Şehitliği  olmuşum
 namusun ,
erdemlere sarmalanmışım...

  Göğsünden
 dünyaları taşırmış ,
âşkı Cihan ' a salmışım...

Dünyâ 'nın ezgisini
 inançla yoğurmuş
 senfoniler yazmışım...

Yazg…
Resim
@senkendinibul ...

* Hepinizin 
çocuk 
mâsûmiyetinde ,
temizliğinde  
Ve
Samimiyetinde
OLacağınız
 bir ömür ,
içinizdeki hayâlleri  
ve
MERÂKI
koruyup kolladığınız ,
kendinize , çevrenize , 
doğaya ve
insanlık onuruna 
sahip çıktığınız 
bir yaşam , 
dostluğunuzu , 
duyarlılığınızı ve
tüm güzel şeyleri  
farkındalıkla
paylaştığınız
bayram  tadında  
nice coşkulu
 ve 
müstesnâ 
' ÂN ' lar 
   diliyorum...
*
   Işıkla parlayın!..
*
   İyi bayramlar !..

...ÖZ...

Resim
@senkendinibul
...
* * Çocuktun sen de 
bayramlarda ,


yanıbaşında

pâbucların

 kurdun düşlerini...


Bir minik serçeydi
kalbin ,
attı umarsızca 

sabaha dek
geceleri ...


Erkenden kalktın
giydin en temiz
 giysileri...


Öptün  sen de
herkesin 

tek tek

   ellerini...


Sıcak bir yuvaydı ,
annendi , babandı ,
  kardeşindi yanındaki...


Arkadaşlarınla ,
özgürce
koşturdun caddeleri...


Bayram şekerleriyle
 bir bir
 doldurdun ceplerini...


Bir tatlı dokunuştu ,
hatırdı ,
güvendi ,huzurdu
vefâydı

 herkesteki...


 İçtendi , aydınlıktı
umuttu hep
gülüşlerdeki...


 Uçurtmaların

kuyruğunda

 salınan 

özgürlük

türkülerindi...


 Bayramdın ,
tamlıktın , saflıktın

bölünmemiş

neşeydin sen

yaşamdaki...


Kaybolmayan oyun ,
Kırılmayan hayâl ,

Acımamış yürek ,

eksilmemiş insan,
Çoğalan zamandı 
hatırâlardaki...


Çocuktun sen!
Resim
@senkendinibul

...
Kaderimiz  bir ömürlük mü?..


Yoksa  her an yenilenen bir bilinç sıçraması ile  mi değişiyor?..


KADER VE KADÎR iki ayrı kelime de olsa aynı kökten gelmesi  gereğince birbirlerine bağlı bir yapıda hareket  etmeyi belirlerken  YAZGI ve 'DEĞER BİLME' noktasında anlamlı bir  bütünlük içinde birbirlerini  desteklerler...
LEVH-İ MAHFÛZ
( korunmuş levhâ) denilen ,her şeyin yazılmış 
olduğu manevî ve saklı olan
 levhâ; kâînâtın bilgi işlem 
merkezidir...
Olacak ve olmuş olan tüm 
bilgilerin kayıtlı olduğu bu
 ana hâfıza merkezi, yaratımın 
yeni ve eski her türlü kader
plânlamasının da saklandığı 
ve toplandığı yerdir...
Ancak bilinç düzeyimizin 
yükselmesi ile yaşayacaklarımızla ilgili bütün eylemlerimiz ve  davranışlarımızla berâber  her yazılmış olan da, zaman döngüleri içinde  niyetlerimizle açılım gösterir ve  gerekli arınma , nefs tezkiyesi ve  bilinçli farkındalıkla birlikte samîmî
 dûâlarımızın kabûlü netîcesinde illa ki YARADAN' IN İZNİ İLE        şekillenir ve tâzelenirler...

••••••••••••••••••…
Resim
@senkendinibul ...

* * "Sen kadîr gecesini ,
her gecede bil !.." " O , bin aydan 
daha hayırlıdır..."
" Bedenin;
 kadîr gecesidir!.. Onun yüzünden 
nice kıymetler,
   lûtûflar elde edilir...' Can ' ın dolunaydır !.. Karanlıklar onunla 
yarılıp yok olur...HÂKK kadîr gecesidir !.. İnsan , bütün geceleri
müşahâde etsin
 ve sınasın diye nice
 geceler içinde gizlidir."Hz.Mevlâna ;  kadîr gecesini , insan bedeninin
 evvelde ve âhirde kendi benliğini bulup, bilinmezlikten bilinirliğe geçmesini ,
Hakk ' ı tanıması ile bilinmezlik karanlığından KURTULUŞU
 olarak tanımlar.
KADÎR GECESİ , 
bilindiği üzre KŪRAN- I KERİM ' in Dünyâ semâsına indiği gecedir.
Diğer bütün geceler içinde
 en müstesnâ olanıdır.
Ancak bu gece,
 gizlenmiş olduğu için ; 
Her geleni HIZIR , 
her geceyi KADÎR  bilmekte fayda vardır.

Mûhâmmedî Bilinç hakîkâtinde  Allah ' a yönelmiş bir insan ;
 Regâîb gecesi ile bu kıymetli 
talebini nimetlerinin farkındalığı
 içinde sunarken , Mevlûd ( Kutlu doğum ) gecesi…
Resim
@senkendinibul
...
Kuytularından sızar, toprağına düşlerim,


Yağmurlu vâdilerine akar, hesapsız...
Hilâl vakti vurulur, apansız aklım,


Dudağında yeşeren, kiraz çiçeklerine...
Gecenin ayazını ısıtır, saçlarının sarısı,


Okşar, her mesâfede ruhumu ellerin...
Bildiğin hiç bir yere, gidip de değemediğin,


Bir ateş yanar, en derininde dağlarımın...
Tek tek yuvarlanır taşlar, ağır ağır, tek tek ,


Sonsuz kere otururlar, usuldan kalbime...
Durmadan  gölgesinde seni, beklerken bir ağacın,


Rüzgâr dolar dallarına, tomurcuklanan bahârın...

Güllerinin dikenine takılmışsa, ipleri uçurtmamın,


Bozar ezberleri tek kerede, mühürler bakışların...

Seherle inen bir çiğ damlasından, süzülür gözlerim,


Hayâl olur yaprağında, seni izlerken ömrüm...
...ÖZ..Resim
@senkendinibul
.
. .   Şimdi...
.
.
.
 'Tâlib' olmadan...
 Şimdi âteşe  pervâne olmadan...
Şimdi...
Şimdi soluksuz  kalmadan bir ân...


Kendini bırakmadan...

Şimdi...
Âteşe dalmadan daha...


Nefesin durulmadan...
Nefsin şâhit olmadan...


Şimdi...
Ölüme uyanmadan...

Ölüme yaklaşmadan tek bir ân...

Şimdi...
Simsiyâh güne  hazır olmadan...


Şimdi daralmadan..

Henüz şimşek çakmadan...
Zilzâle kapılmadan...

Şimdi...
Rûhla kucaklaşmadan...
Henüz sarmalanmadan...
.
.
.

Yanmadan hep bir ân...
henüz yanmadan... . . .
Şimdi...
Henüz adını ân-madan...
 Bir fasıl uy-âr-madan...
Apânsız duraklamadan...


Şimdi 'İlik' lerin
    şâha kalkmadan...
Secdeye kapanmadan...
Başı koparmadan... . . .
Kor olmadan âh...
Kül olmadan...


Şimdi...
Âteşe tâlib olmadan...

 Henüz 'gül' ü  bırakmadan... Âteşe salmadan...

D
A
H
A
 'Gülistân' olmadan...
.
.
.
Ş
İ
M
D
İ

Y
Â

H
A
Y
Y

. . .
  Ve 
   Hayy- di!..
  Şimdi ât!..
   Şimdi at-la!..
Resim
@senkendinibul

...
Açıl, masmavi ufuklara,

yüksel, bembeyaz bulutlara,
uzan, ışıklı bir gölün

tam ortasına...
Bak, secdesi nurdan,

mânâsı ûlvî alınlara...
Sarsın,  o pûr-ziyâ

her soluk alışında...
Ebrûlî hayâlleri 

yokla, her dokunuşta...
Gözlerin kamaşsın,

kâlbine her bakışında...
İnciler dökülsün, tek tek

kirpiğinden okyanusa...
Dili mercan, dizi mercan

dişi mercan sevdâlar...
Huzûr dağıtsın deryâlar,

her dalgada kıyıya...

...ÖZ...