Kayıtlar

Resim
@senkendinibul

...

BİR DİRİLİŞTİR  ÇANAKKALE!..

** * TÜRK' ÜN VARLIĞININ GERİ DÖNÜŞÜ, RUHÛNUN AZÂMETİNİ HİSSETTİRİŞİDİR!..
*
MİLLÎ MÜCÂDELENİN VE CUMHÛRİYETİN   TAÇ KAPISIDIR!..
*

ÇANAKKALE;  BİR DESTÂNDIR  CÜMLE CİHÂN' A!..
*
VE BİR MİLLETİN   UYANIŞI, ŞAHLANIŞI;  ÖLÜME MEYDAN OKURKEN, MUKÂDDER ŞÂNININ   EBEDÎ VE MUKÂDDES  HAYKIRIŞIDIR DÜNYÂ' YA!.. *
 Hangi millet; yedi düvele bütün inancını ve yüreğini  her karış toprağında 
siper edebilir?..
Hangi ana,  evlâdını,  döneceğini ummadan, 
ölüme, bile bile elleriyle uğurlayabilir?.. Nineler, torunlar ,yavuklular, hepsi aynı cephede topyekûn
 asker olabilir , vatanına olan 
âşkını ispât edebilir?...
BİR İNSAN, TEK BAŞINA,  O DEVÂSÂ VİCDÂNI VE İMÂNI İLE UCUNDA, MİLLETİNİN 
NÂMÛSU, ŞEREFİ, BEKÂSI 
UĞRUNA; YAŞLISINI, BACISINI 
ve illâ ki KUNDAKTA BEBESİNİ
 düşünerek ONCA TOPUN VE 
YÜKÜN ALTINA DAĞ MİSALİ 
KENDİNİ BIRAKABİLİR?...
Binlerce kilometre 
ötelerden, denizaşırı 
kıtalardan, hangi dağlardan, 
 ovalardan ,inanç ve milliyetten geldikleri bilinmez 
nice tüyü bitmemişler, 
ni…
Resim
@senkendinibul ...

'KADIN' DIR O!..
•••••••••••••••••••••

 Bir Sevdâdır kadın!.   Işığın sebeb-i sarmalı, Söğüdün ardındaki   AY' ın parlaklığı O!..


'Yer' in saklı ormanı,  dağların ak duvağı, suyun köklü durağı,
 'Âşk' ın âteş-i sırrı O!..


 Cennet'in âks-ı sâdâsı,    Şefkâtin pak yanağı,    'Nûr' ûn sırdan dudağı,
   Vicdânın gözü,kulağı O!..

Zemzemin havuzu,
hazînenin yuvası
hemzeminin tarlası
     Mâbedin mânâsı O !..


  Ovanın peteği, balı,
cümle elin oyası,
 bahçelerin goncası 
  Rüzgârın kanadı O!.

Nezâketin asl-ı rengi
gülün nâz-ı edâsı,
'Kûdret' in sanat-ı hâzzı,
Bülbülün iştiyâkı O!..

 Soyların edebi !..

  Aklın tecrübesi !..

 Kâlblerin deryâsı O!..

*

Kadındır O!..
Daldır,yeşildir, yapraktır O!..
Kadındır O!..
 Damladır, candır, topraktır O!..
Kadındır O!..
   Gamzedir, nâzdır, yârdır O!..
Kadındır O!..
Sözdür, sazdır, yârendir O!..
Kadındır O!..
Güldür, gülüştür anadır O!..

*

'KADIN' DIR 
O!..

'HAY-AT' TIR 
O!..

'DÜNYÂ' DIR
 O!..

'EVREN' DİR 
O!…
Resim
@senkendinibul ...

#...MÛHÂMMEDÎ

 BİLİNCİN

HAKÎKÂTİNİN

'NŪR' U,

 NİYETİ

 VE

 HİKMETİ

 İLE

  YOL

 ALDIĞINIZ,

HUZÛR

 VE

 SAÂDETİ İLE

MÂNÂ

BULDUĞUNUZ,

YARADAN' IN

LÛTÛF VE

İHSÂNINA

 MAZHÂR

OLDUĞUNUZ,

NİCE

HAYIRLI

VE

 KIYMETLİ

KANDİLLERE

ERİŞMENİZ

TEMENNİLERİMLE!..#REGÂÎB

 KANDİLİNİZ

   KUTLU OLSUN!..

...ÖZ...


Resim
@senkendinibul ...

'HUZÛR' un
 doruğundaki    görkemli 'yuva'!..


'Yuva' nın huzûrlu  atmosferindeki  aşkın temâşâ!..
Işığın gölgesine süzülen târifsiz sûretler!..
Mutlak güzelden
sarmalanan     nûrdan kaleler!..


'Yontu'nun aklın  uzayında süzülen   sefer- i hayâli!..
 'Lâhît' ten çıkan  'zümrüt diriliş' ler!..
Dünyâ' nın  derinliklerini delen ziyâretler!..
Âteşin yakan,  arındıran âzâb-ı lezzeti!..
Tüm kuralları  reddeden hay(y)retli düşler!..
Kaderin  imtîhânla dolaylı şerhi!..
Ektiğini  biçme vakitleri!..
Zıtlığın   tamamlanmaya koşan  sebeb- i zuhûru!..
Mevcûdâtın zaman terennümleri!..
Tevekkûlün cezbeli sukûneti!..
'Kâlbin Saray' ına uzanan yolculuk!..
Vicdânın  ser-mest olan  cemâl- i münevveri!..
Gökkuşağından   süzülen  yaldızlı damlalar!..
Dengenin ilhâmında devinen 
'Adâlet Terâzisi'!..
Muâzzâm bir oranın idrâkindeki yansımalar!..
Ve  YARADÂN' ın mührünün sâbit-i âşk-ı letâîfi!.. . . . Ve 
dahi sadece 'ÖZ'E SARMALANAN
ZİYÂNIN  'ŞEHÂDETİ' NİN
YANKISI!..


.
.
.Resim
@senkendinibul
...
Minik sıyrıklardan 
sızan damlalar...


İnce, nârîn, çelimsiz 
 ve görünmezdirler...


Bir tek sâhici yerler

/kabûl eder

/soylu temâsları...


Yüzeyden kayar oysa

   sıradan tüm dokunuşlar...Hayata dışından yağmaya 

/denk gelendirler...

Rahmetin ve

NÛRun değmedikleri...


 Umursamayacak olandırlar,

ne /yeşili, ne /maviyi, 

ne de /gerçeği...


Melhem olmayacaktırlar,

 hiçbir yaraya, hiçbir ara...


 Görmek istemeyecektirler,

 incelikli hiçbir şeyi, 

VAROLUŞTA...


YİNE DE...

Işık yayılır, nedensiz ille de...


Tarafsız, ûlvî bir anlayışın

/derin sezgisi gizlidir,

/asîl affedişlerde her kere...Parlamayı sürdürendir

Yıldızlar, esirgenemez olanı...


Ve 
dokunulamazdırlar damlalar...


Hem yakınlığın /en dibinde,

hem uzaklığın /özleminde

bekleyedurandırlar...
Hem de /çâresizce 

bakakalınandırlar,

ulaşılmak için her birine...ÖYLE Kİ

İNCELİĞİ  VE CESÂRETİ

İnsanlığın asâletini, 

kuyulardan çıkarandırlar...

hem boğulmaya,

hem yok olmaya

 terk edilendirler...Şefkâti umursamayan ellerde, 

/güven ters yüz edilmişken,

 bedenlerini süzen…
Resim
@senkendinibul

...
SAKLANDIĞIN  YERDEN ÇIK!..


GİTME  VAKTİDİR   VAKÎT...
DERİNDE DAHA DA    DERİNDE...
   OYUNLAR!..
HAYATIN  SAKLANMIŞ YARIM KALMIŞ ÂNLARI   KANAR İÇİNDE...
BAHÂNELER!..
ACILAR!..
HÜZÛNLER!..
SIKIŞIP KALDIĞIN YOLLAR!..
DUVARLAR!..
KAPALI KAPILAR ARDINDA HAKÎKÂTİN  DOKUNUŞU...
KABÛLLERİN     MAHSÛN İZLERİ...
KABÛL  DIŞILIĞIN ANLAŞILMAZ GARÎP   VEÇHESİ...
KENDİNİ  MUTLU BİLDİĞİN ANLARINDA ÇOĞALAN VE SENİ YALNIZLAŞTIRAN    BÜKÜLÜ VE SIZILI KAÇAK    SERZENİŞLER...
KARDAKİ  BEYAZ TUZAKLAR...
YAĞMURUN TENDEKİ  MİNİK SIYRIKLARI...
BUZDAKİ KAYGAN  EĞRETİ ZEMİN...
CEVAPSIZ  SORULARIN AKLI UÇURAN    BULUTSU SİSİ...
DÖNGÜDEKİ  RAHATLIĞIN KASÂVETİNDE  SÜRÜKLENMELER...
FİLMİN  ÖNCE SARAN SONRA KOPAN  MAKARASI...
KAYGILARIN   VÂHİM  DERBEDERLİĞİNDEKİ  ARAYIŞLAR...
EKSİKLİKLERİN  YANILSAMASI...
FAZLALIKLARIN  KAPISINDA OYALANMA  VAKİTLERİ...
YAKLAŞ DAHA DA  YAKLAŞ     KENDİNE!..
VE   ÇIK DIŞARI!..