Kayıtlar

Resim
@senkendinibul ...


HATIRLA!..
ŞİMDİ!..


Dışındadır
HER "ŞEY"...
TEK-BİR
  LÂHZÂ' nın...


Akıldır 
parçalar...
Zihindir,
böler...
Zamandır,
koparır...

Ayırır...


  "SEN" İ...
  "BEN" İ...

Ve
HER
'BİR' 
OL-ÂN
"ŞEY" İ...Nasıl da

ışır, 

büyür...

Ve

kaplar
TEK-BİR
"NÛR"...

Her 

'BİR'

OL-AN

'ŞEY' i...ÂŞK 
 İLE
DURUR
  YAR-A-T-I-L- 'ÂN'...

PARÇALANAMAZ

OL-AN

"TEK -BÎR"

"ÂN"...BAŞKA
HER
"ŞEY"
  GEÇİCİ!..


'ÂŞK' TIR
TEK
BİR
ÂN
"OL" -DUR

   EBEDÎ...Ne
gel-e-cek 
var
Resim
@senkendinibul
...
Işığın
 hûzmeleri
inerken
yeryüzü
parçalarına,
kendinden
menkûl
pırıltılarıyla
uzaklar,
gözlerinle
   hafiflerdi...
Yükü
dağılırdı
özlemin
serin
  heybetinin...
Berraktı
nihâyet
bilindik
   sabahlar...
Özgürdü
nihâyet
saçlarınla
   martılar...
İnsanı 
ısıtan
umudun
kıvılcımları,
güllerin
sudaki
aksiyle
belirirdi
masûm
   teninde...
Nefes
alır gibi,
sen
değerdin,
fedâkâr
 ellerinle
    şimdiye...

Engelli
bütün
kapılar
tek tek
   açılırdı...
Hayatın
cümle
Resim
@senkendinibul

...
İki ayaklıların
en zâliminden...
Ne  çekmişti
bu Cennet' in
sessiz yüzü...
Batmayan zûlüm
ekmişti karanlıklar,
aydınlık saatlerde,
'altın' dan topraklara...
Kaybetmenin acısı;
hırstan ve talandan,

sabırsızdan, tembelden,
soysuz ihtirâstan,

kin ve kibirden,
benlik ve menfaâtten,
fırsatçı açgözlüden,
emeği sömürenden,
sefil ve zâlimden,
nankör ve cimriden
hemen arınmadıkça...
Kazanmanın dûâsıysa;
 her canlıyı,
 her yandan,
hemen ve her an
sevgiyle sarmadıkça...
Bilinç ve aydınlık
egemen olmadıkça...

'BİR ' e , 'BİR' le

kanatlanmadıkça...
Ne denizler mavi,
ne gökyüzü parlak,
ne de toprak,
adâlet kokacak... '
'KALP' den zulüm ve
 tahâkküm kalkmadıkça...
'Vicdânsız' ve 'Nankör'
azalmadıkça...


.

.

.TÂ Kİ

'GÖNÜL' DEN

'GÖNÜL' E

 ÂŞK

    OL-UN-CA-YA...
...ÖZ...
'İNSÂN' sadece canlı; yâni   'BEŞER'    DEĞİL,
'CAN' ın 'RUH' la, 'RUH' un YARADAN ile birleşmiş hâlidi…
Resim
@senkendinibul ...

'NEFS'  İD-İ-(M)'NEFES'  OL- DU-(M)...


'DÂR'  İD- İ-(M)


'DÎDÂR'  OL-DU-(M)...


'KÜL'  İD-İ-(M)'KUL'  OL-DU-(M)...'TÛR'  İD-İ-(M)'TOZ'  OL-DU-(M)...


...ÖZ...


@senkendinibul

...ÂŞK;
   mütâmadiyen 
sürecek
'MÂSÛMÎYET' TEKİ
'MÛHÂBBET' İN
    tezâhürü id-i...


   Âşk ile...


Sevgili  dostlar; ANCAK bir  VÂKÎT  sonra görüşüceğiz     inşa'ALLAH...

*
 O  VAKÎT  GELENE  KADAR . . .

*
Şefkât;  rehberiniz  olsun!..
Sevgi Ve    Mûhâbbetle
   OL-UN...
*
Hakkınızı    helâl 
   edin...
*
ALLÂH' A EMÂNET
Resim
@senkendinibul
...


Dâîm her ân seherlerde
Yukar aşar gezerlerde
Hayat gibi her sahnede
   Şâhım sana senden yakın


Cânım kanda iliklerde
Bilmediğin âlemlerde
Döner dâîm meclislerde
Şâhım sana senden yakın


Kadı benim kürsü de ben
Hâznedârım imânlarda
Felek benim çark ettiren
Şâhım sana senden yakın


Su gibi hep içerinde
Basar toprak geçerlerde
Ölüm gibi hep peşinde
Şâhım sana senden yakınNazâr  olup bakışlarda
Sultân olup mezârlarda
Niyâz olup duâlarda
Şâhım sana senden yakın


...ÖZ...Resim
@senkendinibul
...

Efkârlandı bu dağlar,
gayrı durmaz yerinde...
Zâr'a düştü, arar yolu,

Kaldı, seher yelinde...Sıla, gözümde tüter,

gayrı durmaz gurbette...

 Âşk koydu, dâr'a beni,

Kaldı, seher yelinde...Özüm, sinemde çağlar,

Gayrı, durmaz derinde...

Hâr etti, Yâr gülümü,

  Kaldı, seher yelinde......ÖZ...Resim
@senkendinibul

...

DOKU-N!..

*

Doku-n-an!..

Doku-n-u-l-an!..

Doku-y-an!..

Doku-n-u-ş!..
 *    *    *
O
 ân doku-n-ur...    "O" !..
*
 O 
  ân...

TAM O  vakitte...
  Hâyy-at-ı     doku-y-ân...
     O ân...     Doku-n-ur!..
* * *
Hiç  gör-me-di-ğ-i-n...
Hiç  duy-ma-dı-ğ-ı-n...
Hiç  hiss-et-me-di-ğ-i-n...
O ân...
O vakît...
BİLİNMEYEN
   DOKU-N-U-R!..

* * *

  ÂŞK!.. DOLDURUR Her ZERRE' yi ve      KÜRRE' yi... . . .
'ÂŞK' IN . . . KAPISI İÇERDEN    VURULUR!.. . . . BİR GECE VE  AN-SIZ-IN    VERİR SESİ VE
 ZİLZÂLİ!.. . . . * DOKU-N-U-Ş!..
*
KUYRUĞUN    HÂKİMİYETİ!..

SAKLI HAZÎNENİN ANAHTARININ KİLİTLE   TEMÂSI!..
* VE "FERİŞTÂH" IN DOLANIŞI