Kayıtlar

Eylül, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul

KISIM-V ...

Ilgın  ağacından  sızan nemli  ve buruk  tenhâlık!..

Yavaş yavaş  sarının  kızıla  yenildiği düşten  arda kalanlar...

Ulvî 
bir âşktan 
 kalan , şefkâtin
 yardıma
 koştuğu 
teselli bulan ,
 yorgun kımıltılar...
Dalında, rahat durmayan  bir serçenin, ordan oraya sıçrayan ,  bir inen , bir yükselen , telâşlı ve nârîn kanat çırpışları...

Söğüt ağacının kendini  bırakmış , bir o kadar zemine ve  zamana ayak uyduran , boşvermiş edâsı arasında oynaşan ,   gölgenin ışıkla muâzzâm dansı...

Her kımıltıda ,
ışığın  ve karanlığın  terkîbindeki sihre kapılan ,  hareketin  ve durgunluğun
 câzibesindeki dengeye vurulan , 
iki minik kedinin ,  birbirleriyle kaynaşan
 anî uyumu...  Sessizliğin; insanı kendine
 yapıştıran  âdetâ kenetleyen
 huzûru...
...

#Sürgün ,
solgun
     sargın sonbahar!...
Mevsimlerden
vedâ zamanıdır
 cıvıltıya...
Yaprağın dargın
 yanağına
son bir bûsedir
   düşerken suya...
ûhrevî 
yolculuğuna
 ağıtıdır
yakınlaşırken
     toprağa...öz..#

...


Damla damla akan ,
huzûra inat; birden  meltemden lodosa , sonra
 poy…
Resim
@senkendinibul
--KISIM-IV-- ... ...Her Vakît...
...Her Ses...
...Her İz...
   ...Selâmdır Bize!..
...   Uzaktan
 bir köpeğin
    dost sesi böler
    zihnini...
   Koştururken 
   bulursun ,
vicdânının
 ayak sesinde
 kendini...
...
Tekrâr etmeyen ânların ,
 garip tevâfûklarıyla süren tanıdık izler ,
izlendiğini bilmeden sarar bir uzaktan
 bir yakından ileri geri...
Serbestçe akan ritüeliyle , 
HAYAT YOLU ;
güzergâhını sâdece
 KENDİ OLMAK CESÂRETİ ni 
gösterebilmiş , sâdece 
KENDİSİ OL-ÂN 
tarafından farkedilir...
...
ÂN BİLİNCİNE TESLÎM OLMAK!..
...Sebepsizce kulak kesilmektir YAŞAMA!..
Keşfetmektir ;
her görülenin , işitilenin ,
farkedilenin lezzetini...

  Kumsalda koşturan ,
 biraz önce elindeki taşı , denize fırlatmaya
 yeltenirken , şimdi istemeden 
düşen çocuk;
yarından habersizce , düne 
boş vermede işte , 
o çocuk kâlbiyle...
'Ömr-ü Cân-ı Ân' da , sâdece
 gözlemleyen ve terkip eden ,
Vâktin Haylaz Çocuk Mâsûmiyeti
ile bakmak!..
VE 
GEÇİP GİTMESİNE İZİN VERMEK
TEREDDÜTSÜZCE , OL-ÂN a...
...Güneşin cılızlaşmaya
 yüz tut…
Resim
@senkendinibul

KISIM-III ... Yaprağın ruhundan
bir damla gözyaşıdır
EYLÜL!..

Bir çiğ tanesiyle sızar ,  sonbaharın hicrânı , derinlere...
İlkbaharda cemreleriyle düşer ya 
âteş-i âşkın koru , bir bir suya , 
rüzgâra , toprağa...
O vakit başlar ayrılık ;tıpkı 
ölmeye , doğduğunda başlamak gibi... Seherin tâze serinliğinde  geçer kapılarından hayatın ,
sabâ makâmı , tan vakitleri...
Akar , her bedenin iliklerinde ılık ılık... Bir damla çiğ tanesi; dolaşır dağları , ovaları , yaylaları , kırları , 
yaprakları ,bulutları , nehirleri , gölleri   ve okyanusları , bütün sâfiyâneti ile...
Bir damla çiğ tanesi gezer durmadan ,
  özgürlük ve yaşamın kutsîyetiyle 
 dolaşır , diriltir bütün damarları
ruhu doğanın... Yeşilin bereketi ve dahi bilgelikle
 tüm yeryüzünü
gezinirken yaşamın öz suyu;  katettiği yollarda , özünü bulaştırır 
her susuza...
Mânevî bir huzûrun tanıklığında ,
 yer-gök ve içindekiler ,
süzülürken imânın kapılarından,
IŞIK MÜNEVVERLERİ; okurlar âlemleri...
Perdeler kalkarken aradan ,
kendini gösterir YARADAN ,
Resim
@senkendinibul
Kısım-II
...
Tatlı bir serinlikte iner
 şimdi melekler...
Güneş , kızıl şehâdetini paylaşırken...
Işık , yenilmeden henüz tarûmâr akşâma...
Gecenin sisi çökmeden , karanlığa payını , 
bu kez de vermeli , son dokunuşuyla ;
 şu kızıla çalmış deryâ denize ,ebedî şu maviye ,
 demini alan ve sonra uykusuna
 dalacak olanın ihtişâmı...
Ne güzel şimdi bu yekpâre ân;
 bir lâhzâ-i taahhûr ile
içilirken pervâsızca akıp gitmiş yıllar...
 Belki son defâ daha...
Belki hiç göremeyecekmişsene
 ve dahi tekrarı olmayacak muhteşemliğe
 son bir nazâr eylemek...Kim bilir , ya sonu gelmişse
 şehâdetin payındaki tezâhür...Kim bilebilir , bir daha
kaç eylüle yetecek bu dokunuşu kirpiklerin...
Ey sonsuz mavi !..
Senle , kaç martı uçuverecek
 daha bu enginlikte ,
 ağustos böcekleri kaç kere titretecek
 bu esrârlı ruhu , daha kaç eylülde...
İşte yine aktı zâman ...
Derûnî bir serzeniş ile...
İçe oturan bir sükût sarar o ân ,
alır sazlığın yekpâre iniltisi , boşluğun vakûr 
sedâsı kaplar yeniden hayâl perdesini...
Ve yahût bi…
Resim
@senkendinibul
Kısım-I ...
HİCÂZ  MAKÂMINDA  GELİR 
HAZÂN...

İLÂHÎ BİR 

HÜZÜN

KALIR 

GERİYE

 'YUVA'DAN...

 TÂZE

MELTEMİNİ

  ALMAYA

   KALKIŞIR DA...

TENLERİN  BİTMEYEN  ÖPÜŞÜNDEN  ZAMAN... ...
...ÖZ...


Bir ilmeği daha ayırdı  ' ÖMÜR HALISI 'ndan... Bir 'YAZ'ı daha eskitti yine sapsarı 'EYLÜL VAKTİ' dir
ZAMAN!..
Sürse de sefâsını ıtırlar , acıklı bir telaş içinde kalan yıldız çiçekleri ,  akşam sefâlarıyla diz dize duran , kokusunu 
saklamaya yeltenen melissalar... Sarmaş dolaştılar,
tatlı meltemiyle rüzgârlar... Deniz kızlarıyla , 
dağların mor salkımlı evlerinde ... Sâhile vuran dalgaların ,
 kayalara çarpan  mahsûn sesinde , uzakta bir inip bir kalkan ,
 yetim sandalların , şaşkın şavkı vurur 
artık bakışlara... Kadehe dökülen mey misâli ;  şu kızıl yapraklar , terkederken usulca  kocamış çınar dallarını ,sebepli bir hüzün sarar  şarkının hicâz makâmını...Fısıldar dudaklar , eskimeyen tınıyı , şimdi eskiyen tenlere... Tatlı bir serinlikte , akşamlarını  bekler yine akîsler , hâtıralarsa, ömrün …
Resim
@senkendinibul ...
* Sağır eder 
DİL -İ ŞEYDÂ

DİNLE !..

Anla !..
   Gayretin ile ...
   Yüzleş !..
  Zihnin ile ...

Oku !..
    Gözün ile !..

Yürü !..
    İrfânın ile !..

Bak !..
    Hayretin ile !..

Kalma 
    Dâr - ı Dünya 'da

Dokun 
     Kemâlin ile !..

...ÖZ...


Resim
@senkendinibul ...
*

' ÂŞK 'IN ,
NÛR- U BELDE'si...

' ÎLM'İN ,
MİSKÂL-İ ZERRESİ...

BENDE-İ ÂKL
İle AÇILIR MI KÂLBİN LEZZETİ...

Akl-ı sâlim
olur
selîm kâlbin
tecellîsi...

' ÎLM 'in
 'NEFS-İ İLÂHÎ'si...
  'NEFÎS-İ SULTÂNÎ 'si...
...ÖZ...
...
  'BENLİK' ten 
bir tek zerre  dahi olsa   HEVÂ OLUR ,
   O !..
HAKK DEĞİL!..

  ' HÂKK ' 
İLE
 OL- UR  İSEN O DEM  HEM YOL, HEM YOLCU, HEM KAPI, HEM KAPICI,    OL-       SEN...


KÜL  OL-MADAN KUL  OL-UR MU 
SANDIN KENDİNİ!.. VİCDÂNI 'NEFS -İ ÂN'a şâhitlik ettirmeden hak eder mi    sandın
' SEN 'DEKİ  'SEN 'İ...

ÂTEŞİN
YOLU 'GÜLÎSTÂN'
OL-MADAN... TERÂZİ
TÜYÜ
TARTMADAN...
'KÂLBİN NÛRU'
GEÇMEDEN
' GÜNEŞ ' TEN...
 YÜCE OL-ÂN DA 'EN GÜZEL'E TANIDIK mı
Gelir
SANDIN      KENDİNİ ?..
ANCAK  SANA  DÂHİL EDİLİR ,
Sende
 ortaya çıkan...
DÖNÜŞÜR HER NEFES; 'SES' ten 'SÖZ' e 'SÖZ' den ' KELÂM' a 'KELÂM' dan ' NÛR ' a...

 ÂLEMLERE  YAYILIR
NÛR    GÜN-Î GECE...
ÂLEMLER CÂM-I CEM    …
Resim
@senkendinibul

...
* Bir ömür geçer ,
gözlerinden...

Bir ömür akar ,

duyarsan...

Bir ömür ,

ellerinden kayar ,

tutamazsan...

Biriktirdiğin kadarlar ,

bir ömre sığanlar...

Ne hor gör seveni ,

ne de sevildiğine îtîbâr...

Gün geçer...

Gece döner...

Eser tersine
RÜZGÂR...

Alır bohçasını 

ZAMAN...

Bıraktığı noktadan...

KAYBETMEDEN

VERENler ,

Almasını bilemezler...

ARAMADAN

BULANlar da

kıymetini SEVDÂnın...

Tenhâda saklanmaz

ÂŞK...

Çıkar avuçlarını 

kanatır ,

gülü koklarken...

Yüreğin tüterken ,

için için ıslanırken

SAHİLLER ,

kıyılarına vurmuşken

yıldızları DÜŞLERİnin ,

AY süremez artık 

YAKAMOZlarını 

GÖZLERine...

GÜNEŞ parlatamaz

ALNInı...

Kıymet bilmeyenin

 eline ,

YÂR OLamaz 

SADAKÂT...

Verilen YEMİne ,

SIRT ÇEVRİLİNCE...
...ÖZ..
GÜN
 DÖNDÜ 
   BURALARDA...
AY ,
BÜYÜDÜ...
GÜNEŞ ,
BÜYÜTTÜ
ÇOKTAN
 ONU...

...ÖZ...