Kayıtlar

Eylül, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul ...
* Sağır eder 
DİL -İ ŞEYDÂ

DİNLE !..

Anla !..
   Gayretin ile ...
   Yüzleş !..
  Zihnin ile ...

Oku !..
    Gözün ile !..

Yürü !..
    İrfânın ile !..

Bak !..
    Hayretin ile !..

Kalma 
    Dâr - ı Dünya 'da

Dokun 
     Kemâlin ile !..

...ÖZ...


Resim
@senkendinibul ...
*

' ÂŞK 'IN ,
NÛR- U BELDE'si...

' ÎLM'İN ,
MİSKÂL-İ ZERRESİ...

BENDE-İ ÂKL
İle AÇILIR MI KÂLBİN LEZZETİ...

Akl-ı sâlim
olur
selîm kâlbin
tecellîsi...

' ÎLM 'in
 'NEFS-İ İLÂHÎ'si...
  'NEFÎS-İ SULTÂNÎ 'si...
...ÖZ...
...
  'BENLİK' ten 
bir tek zerre  dahi olsa   HEVÂ OLUR ,
   O !..
HAKK DEĞİL!..

  ' HÂKK ' 
İLE
 OL- UR  İSEN O DEM  HEM YOL, HEM YOLCU, HEM KAPI, HEM KAPICI,    OL-       SEN...


KÜL  OL-MADAN KUL  OL-UR MU 
SANDIN KENDİNİ!.. VİCDÂNI 'NEFS -İ ÂN'a şâhitlik ettirmeden hak eder mi    sandın
' SEN 'DEKİ  'SEN 'İ...

ÂTEŞİN
YOLU 'GÜLÎSTÂN'
OL-MADAN... TERÂZİ
TÜYÜ
TARTMADAN...
'KÂLBİN NÛRU'
GEÇMEDEN
' GÜNEŞ ' TEN...
 YÜCE OL-ÂN DA 'EN GÜZEL'E TANIDIK mı
Gelir
SANDIN      KENDİNİ ?..
ANCAK  SANA  DÂHİL EDİLİR ,
Sende
 ortaya çıkan...
DÖNÜŞÜR HER NEFES; 'SES' ten 'SÖZ' e 'SÖZ' den ' KELÂM' a 'KELÂM' dan ' NÛR ' a...

 ÂLEMLERE  YAYILIR
NÛR    GÜN-Î GECE...
ÂLEMLER CÂM-I CEM    …
Resim
@senkendinibul

...
* Bir ömür geçer ,
gözlerinden...

Bir ömür akar ,

duyarsan...

Bir ömür ,

ellerinden kayar ,

tutamazsan...

Biriktirdiğin kadarlar ,

bir ömre sığanlar...

Ne hor gör seveni ,

ne de sevildiğine îtîbâr...

Gün geçer...

Gece döner...

Eser tersine
RÜZGÂR...

Alır bohçasını 

ZAMAN...

Bıraktığı noktadan...

KAYBETMEDEN

VERENler ,

Almasını bilemezler...

ARAMADAN

BULANlar da

kıymetini SEVDÂnın...

Tenhâda saklanmaz

ÂŞK...

Çıkar avuçlarını 

kanatır ,

gülü koklarken...

Yüreğin tüterken ,

için için ıslanırken

SAHİLLER ,

kıyılarına vurmuşken

yıldızları DÜŞLERİnin ,

AY süremez artık 

YAKAMOZlarını 

GÖZLERine...

GÜNEŞ parlatamaz

ALNInı...

Kıymet bilmeyenin

 eline ,

YÂR OLamaz 

SADAKÂT...

Verilen YEMİne ,

SIRT ÇEVRİLİNCE...
...ÖZ..
  DÜN Ü GÜN...

AY 
BÜYÜDÜ...

DÖNDÜ 
 BURALARDA
GÜN...

BÜYÜTTÜ
GÜNEŞ ,
ÇOKTAN
  ONU...

AY 
  BÜYÜDÜ...

DÖNDÜ 
BURALARDA
GÜN...

 DÜN Ü GÜN...


...ÖZ...