Kayıtlar

Eylül, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul ...

   Dalgın
 bir sabahtan
      kalanlar!..

*
Dalgın bir  sabahın serin  akşamına kavuşan, buğulu düşler kadar kıvrak ve hazan kokan saçlarını savurmuştu mevsim...
Kehribar rengi gözleriyle sonbahar, tılsımlı ve kesif bir rayihâyı salıyordu    avucunun içinden...
Tan vakti uyanan bir serçe kadar nârîn
ve ürkek bir ceylan  misâli sıçradı  boşlukta hayâli...
Perçeminden
 dökülen sevdasıyla
 ordan oraya...
Savurdu  şaşkın yeliyle,
soluk dağların
mor alacasındaki yalnız tepelere
 kendini...
Boş bir  kırlangıç yuvası kadar, hazin bir soluktu hasret, nefesin en derininde...
Ve katar katar  turnalar göçtü,
 giderken!..
 Teker teker,
usul usul,
 izlendiği noktalardan,
 geriye...
    Ve buğulu  gözlerden inen     yakıcı damlalar...
Düştüler
bir bir
dudaklardan,
 o alev alev      serzenişler...
O amber kokulu , ipek saçlara ,
tel tel indiler ,
uzaklardan...
Varamadan,  uzanamadan, dokunamadan, parmaklardaki,
 o serin, o tatlı,
 o perili ,
o ılıman
yumuşaklığına
sığındılar...

V…
Resim
@senkendinibul

KISIM-V ...

Ilgın  ağacından  sızan nemli  ve buruk  tenhâlık!..

Yavaş yavaş  sarının  kızıla  yenildiği düşten  arda kalanlar...

Ulvî 
bir âşktan 
 kalan , şefkâtin
 yardıma
 koştuğu 
teselli bulan ,
 yorgun kımıltılar...
Dalında, rahat durmayan  bir serçenin, ordan oraya sıçrayan ,  bir inen , bir yükselen , telâşlı ve nârîn kanat çırpışları...

Söğüt ağacının kendini  bırakmış , bir o kadar zemine ve  zamana ayak uyduran , boşvermiş edâsı arasında oynaşan ,   gölgenin ışıkla muâzzâm dansı...

Her kımıltıda ,
ışığın  ve karanlığın  terkîbindeki sihre kapılan ,  hareketin  ve durgunluğun
 câzibesindeki dengeye vurulan , 
iki minik kedinin ,  birbirleriyle kaynaşan
 anî uyumu...  Sessizliğin; insanı kendine
 yapıştıran  âdetâ kenetleyen
 huzûru...
...

#Sürgün ,
solgun
     sargın sonbahar!...
Mevsimlerden
vedâ zamanıdır
 cıvıltıya...
Yaprağın dargın
 yanağına
son bir bûsedir
   düşerken suya...
ûhrevî 
yolculuğuna
 ağıtıdır
yakınlaşırken
     toprağa...öz..#

...


Damla damla akan ,
huzûra inat; birden  meltemden lodosa , sonra
 poy…
Resim
@senkendinibul
--KISIM-IV-- ... ...Her Vakît...
...Her Ses...
...Her İz...
   ...Selâmdır Bize!..
...   Uzaktan
 bir köpeğin
    dost sesi böler
    zihnini...
   Koştururken 
   bulursun ,
vicdânının
 ayak sesinde
 kendini...
...
Tekrâr etmeyen ânların ,
 garip tevâfûklarıyla süren tanıdık izler ,
izlendiğini bilmeden sarar bir uzaktan
 bir yakından ileri geri...
Serbestçe akan ritüeliyle , 
HAYAT YOLU ;
güzergâhını sâdece
 KENDİ OLMAK CESÂRETİ ni 
gösterebilmiş , sâdece 
KENDİSİ OL-ÂN 
tarafından farkedilir...
...
ÂN BİLİNCİNE TESLÎM OLMAK!..
...Sebepsizce kulak kesilmektir YAŞAMA!..
Keşfetmektir ;
her görülenin , işitilenin ,
farkedilenin lezzetini...

  Kumsalda koşturan ,
 biraz önce elindeki taşı , denize fırlatmaya
 yeltenirken , şimdi istemeden 
düşen çocuk;
yarından habersizce , düne 
boş vermede işte , 
o çocuk kâlbiyle...
'Ömr-ü Cân-ı Ân' da , sâdece
 gözlemleyen ve terkip eden ,
Vâktin Haylaz Çocuk Mâsûmiyeti
ile bakmak!..
VE 
GEÇİP GİTMESİNE İZİN VERMEK
TEREDDÜTSÜZCE , OL-ÂN a...
...Güneşin cılızlaşmaya
 yüz tut…
Resim
@senkendinibul

KISIM-III ... Yaprağın ruhundan
bir damla gözyaşıdır
EYLÜL!..

Bir çiğ tanesiyle sızar ,  sonbaharın hicrânı , derinlere...

İlkbaharda cemreleriyle düşer ya 
âteş-i âşkın koru , bir bir suya , 
rüzgâra , toprağa...

O vakit başlar ayrılık ;
tıpkı ölmeye , doğduğunda
 başlamak gibi...

Seherin tâze serinliğinde  geçer kapılarından hayatın ,
sabâ makâmı , tan vakitleri...

Akar , her bedenin 
 iliklerinde ılık ılık...

Bir damla çiğ tanesi; 
dolaşır dağları ,ovaları , yaylaları , 
kırları , yaprakları ,bulutları , nehirleri ,
gölleri ve okyanusları ,
 bütün sâfiyâneti ile...

Bir damla çiğ tanesi gezer,
 durmadan , özgürlük ve yaşamın
 kutsîyetiyle dolaşır , diriltir bütün 
 damarları ruhu doğanın...

Yeşilin bereketi ve dahi 
bilgelikle tüm yeryüzünü
gezinirken yaşamın öz suyu;  katettiği yollarda , özünü bulaştırır ,
her susuza...

Mânevî bir huzûrun tanıklığında ,
 yer-gök ve içindekiler ,
süzülürken imânın kapılarından,
IŞIK MÜNEVVERLERİ;
 okurlar âlemleri...

Perdeler kalkarken aradan ,
kendini gösterir YARADAN …
Resim
@senkendinibul ...
İNSANLIĞIN KIYÂMI;
ancak 'MUTLAK BİR ŞUÛR'da
OL-MA durumu ve hareketi
 ile gerçekleşecektir...
*
Ve bunun için yoldaki işâretlerin
 neler olduğunu
 bir bir okumak gerek...

Yoldaki işâretler ise
 bir bir selâm verir 
bizlere her bir vakit...
*
O hâlde ; şâhit OLmuş
 OL-AN ve bilinçle ,
AN içinde
 doğru bir tanıklık içinde bulunanlardır
gerçek imân sahipleri!..
*
 Şehâdet makâmına ermişler...  'YOL'da edep ile yürümüşler...
RÂBBİNİ BİLMİŞ 
OL-ÂN lardır
KENDİNİ BİLENLER!..
*
Kendine hürmette bulunan , ancak
Yaradan ' ın yarattığı her şeye bir ve birlik içinde bakar ve 
hakîkî sevgi ve şefkâtte bulunur...
Birlik ve bütünlük içinde
 olmanın yolu;
 'Koşulsuz Sevgi' den geçer...

Kâlbinde gerçek imân bulunan
 insanda da korkunun
 tesîri kalkmıştır...

En büyük mücâdelenin ,
 nefsin kendisiyle olduğu
 bu büyük savaş , 
 adâlet duygusu içinde , 
doğru ve dürüst 
davranmakla kazanılır...

Ve illâki  bu imân; kendini 
EMİN OL-unmakla gösterir...

Sabır ,tevâzû , farkındalık ,
 rasyonellik , objekti…
Resim
@senkendinibul
Kısım-II
...
Tatlı bir serinlikte iner
 şimdi melekler...

Güneş , kızıl
 şehâdetini paylaşırken...

Işık , yenilmeden
 henüz tarûmâr akşâma...

Gecenin sisi çökmeden , 
karanlığa payını, bu kez de
 vermeli , son dokunuşuyla ;
 şu kızıla çalmış deryâ denize,
ebedî şu maviye ,
 demini alan ve sonra uykusuna
 dalacak olanın ihtişâmı...

Ne güzel
 şimdi bu yekpâre ân;
 bir lâhzâ-i taahhûr ile içilirken 
pervâsızca akıp gitmiş yıllar...

 Belki son defâ daha...

Belki hiç göremeyecekmişsene
 ve dahi tekrarı olmayacak 
muhteşemliğe son bir nazâr eylemek...

Kim bilir , ya sonu gelmişse
 şehâdetin payındaki tezâhür...

Kim bilebilir , 
bir daha kaç eylüle yetecek 
bu dokunuşu kirpiklerin...

Ey sonsuz mavi !..

Senle , kaç martı uçuverecek
 daha bu enginlikte...

Ağustos böcekleri ,
kaç kere titretecek bu esrârlı ruhu, 
daha kaç eylülde...

İşte yine aktı zâman ...

Derûnî bir serzeniş ile...

İçe oturan bir sükût sarar da o ân ,
alır sazlığın yekpâre iniltisi , 
boşluğun vakûr sedâsı kaplar, 
yeniden hayâl perdesini...

Ve yahû…