Kayıtlar

Ekim, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul ...

*
İNSANI İNSAN    YAPAN ÖZÜDÜR!.. TOPLUMU  MUTLU YAPAN
HAKÎKÂTİN SÖZÜDÜR!..
...ÖZ...
HAYAT HUZÛRUN KAYNAĞIDIR!.. MUTLU BİREYLER OLUŞTURUR
MUTLU TOPLUMLARI!..
SAYGI , SEVGİ , UYUM , ADALET ,
ÖZGÜRLÜK VE GÜVEN DE
HUZÛRUN BAŞATIDIR!..
* ESENLİK VE TOPLUMSAL
HUZUR; SEVGİ VE SAYGI
ORTAMINDA BİREYLERİ
 SAĞLIKLI , İÇİNDEKİ İNSANLIK
ONURU VE DURUŞUYLA HAREKET
 EDEN EĞİTİM VE TERBİYE ALMIŞ ,
BİRBİRİNE GÜVEN DUYAN VE
BU EMİNLİK İÇİNDE YAŞAYAN
 VE BUNU DOĞAL BİR YAŞAM
 İÇİNDE ERDEM , GÖRGÜ VE
 AHLÂKLA BÜTÜNLEŞTİREN İNSANLARIN BİRARADA
BULUNDUĞU VE
PAYLAŞTIĞI BİRLİKTİR...
*
İnsanın  doğumu ve ölümü arasındaki
 iki parantez içinde yaşadıklarıdır ÖMÜR!..
*
Her bir ömür içinde ,
herkesin farklı bir hikâyesi ve tutunduğu
değerleri vardır...
Ancak bütün değer ve erdemler kollektif bir
bilinç alanından Vâroluş Plânı 'na yansır...
*
Bunların içinde , hepimizi ayakta
tutan değerleri unutmadan tadılacak
bir YAŞAM DA kuşkusuz neredeyse
CENNETİN CİSİM BULMUŞ HÂLİ
olmayacak mıdır?..
*
Resim
@senkendinibul ...

Başkasını bilmemek  CEHÂLETTİR!.. AMA  KENDİNİ  bilmemek  GÂFLETTİR!..


DOĞRULUĞU BİLMEK AYDINLANMA!.. VE FAKAT ' DOĞRULUĞUN BİRLİĞİ 'NDEN SAPMA VE 'DOĞRULUK YOLUNDAN
AYRILMAK' ise DALÂLETTİR!.


* YÜCE 
ÖNDER ATATÜRK , YÜCE BİLGELİĞİ İLE GENÇLİĞE HİTÂBESİNDE ; BU BİLİNCE , MÂNÎDÂR BİR ATIF YAPAR VE TÜRKLÜK BİLİNCİNİ  VE DOĞRULUK TİMSÂLİ OLARAK , AYDINLIK YOLDA YÜRÜME GÖREVİNİ HATIRLATIR VE BU 
İLÂHÎ BİLİNÇ ÜZERİNDE HAREKET 
VE SORUMLULUĞU TÜRK GENÇLİĞİNE
 EMÂNET EDER!..

*

ZİRÂ; TÜRKLÜK BİLİNCİ; TARİH SAHNESİNDE YÜCE BİR GÖREV VE PÂYİDAR BİR NESLİN VE DOĞRULUĞUN KORUNMASINA HİZMET EDER Kİ BU; GÖKTEKİ  TÂRIK YILDIZININ
ANLAMI VE IŞIĞI İLE BÜTÜNLEŞEN
'TÂRIK BİLİNCİ'DİR!..
*
BU BİR ETNİK ANLAYIŞ DEĞİL , 
BİLİŞ VE BİLİNÇ SEVİYESİNDEKİ 
ÇOK YÜKSEK VE DERİN BİR FERÂSET , 
SEZİŞ VE KAVRAYIŞ BÜTÜNLÜĞÜDÜR!.. YÂNİ MERKEZE BAĞLI OLAN BİR DENGE VE HÂRMONİDİR!..
* YARADAN ' DAN ALDIĞINI HAKÎKÎ BİR AKL- I SELİMLİK İÇİNDE BÜYÜK BİR VİCDÂN , DOĞRULUK ,DÜRÜSTLÜK ADÂLET , VE CESÂRET İLE BİLME ;  KORUMA VE YA…
Resim
@senkendinibul
...

YÜKSEL!.. GÖK  TÂHTIN  OLSUN...

YER

 ATLASIN...


SORMA

NEREYE

GİDECEKSİN...
KUTLU BİR

OYUN BU

HAZZI 

  DERİN...O ' NDAN    GAYRI DEĞİL... O' NA    DÖNECEKSİN!..


YÜKSEL!.. MELEKLER FENERİN    OLSUN...

FELEK

  ÇEMBERİN...SORMA

NEREYE

GİDECEKSİN...

KUTLU BİR

  OYUN BU...

HAZZI 

DERİN...


O' NDAN  GAYRI DEĞİL O' NA DÖNECEKSİN!..
...ÖZ...


Resim
@senkendinibul ...


Bir
 kımıltı  bırak     zamânda...

 Semâdan  apânsız    boşalan ,  damlaları bırak , alınlara   yâdigâr...

Gitgide  erirken   kaybolan   hâtırâlar , usulca
   şakaklarda... Gezinsin   köpekler , uluyarak sahilin     ıssızlığında...

Bırak   kirpiklerini     özgürlüğe...

Susamış atların kemendi  olsun , telleri    zülûflerin...
Hürriyetin   Kokusu  buğulansın ,    burunlarda...   Bugünden ... beri    ânlara , kaçmasın aklın    yelkenleri...

 Yakına esmesin ,  bâhtın ürperten    rûz-i gârı... Bırak zamanda kalsın parmakları   düşlerin...

Parlak Buluşlar
 bırak , zamânın
    kıyısında... Arayışların tükendiği  umudun diz çöktüğü    yollarda..

Pâk bakışlar  bırak ,
  âşka dâîr...
Fedâkâr
bir el...
Gülîstân
bir nefes
  bırak...
Sevdâ
türküleri
salınsın
zamanın
   koynunda...

Çağlasın
   ırmaklar!.. Toplasın
nûrunu    pınarlar , sürgün yaşları    göllerde...

Duru bir yürek kalsın bu 'dem' den , hoş bir   sadâ...

Sırlı rahminde , inciler büyüt   hayâtın... Bırak tılsımlı    dalgalara...

Resim
@senkendinibul

...

Bir sayha!.. Bir sayha ile uyan!.. DİRİL!.. Bu karanlık tünelden  ÇIK!..

Yok olanın
 Vâroluştaki    bu son sahnesi!..


VÂR-OL-UŞ!..
YOK OL-ÂN  İLE SAKLI DURAN ARASINDAKİ     MEVCÛDÂT!..
SENİ  BURAYA  KAÇ KULAÇ UZAKTAN    KİM GETİRDİ?.. 'ÖZ' ÜNDEKİ BU YARATICI  KODU BU BİLİNCİ    KİM VERDİ?..
DOĞRU  İLE YANLIŞI GERÇEK  İLE SAHTEYİ SANA     KİM GÖSTERDİ?..
  Noktadan... Noktanın   sonsuzluğuna... Sevgili hazinelere!.. Kıymetlilere!.. Vâroluştaki 
DEĞERLİLERE... SESLENİYORUM!.. ...

KUTSALLARIMIZ... DEĞERLERİMİZ... HAYÂLLERİMİZ... İNÂNÇLARIMIZ...  DESTÂNLARIMIZ...   EFSÂNELERİMİZ... MASALLARIMIZ... ...
Ve
Daha fazlası
   DENEYİMLERİMİZ!...

NEYDİLER BUNLAR?.. Bunlar bize neyi hatırlattılar?..
İnsan olma bilincini  bize yakınlaştıran ,  tekrar tekrar o nûru , şimşek gibi  çaktıran , pırıl pırıl parlatan neydi  VİCDÂNLARIMIZDA?.. Neydi içimizde hep uyuyan TÖZ?.. NEYDİ BİZİ HAKÎKÂTE VE YAŞAMIN KUTSÎYETİNE BAĞLAYAN?.. Neydi 
en derinlerimizde ve  yaşamımızda  bu iç bilinci ve disiplini  hep canlı tutan?.. Neydi
değişime ve dönüşüme  bi…
Resim
@senkendinibul ... "O güzel
 insanlar
 o güzel 
     atlara binip..."
   GELDİLER!..

   GELDİLER!..
Salkım
 Salkım
   Sultanîler!..  Eriştiler
   ÂŞK İLE!..
İÇTİLER
 ŞARÂBINdan
  ÂŞKIN!..
  İÇTİLER!..
   Gündüz gece...

DOLDURDULAR
testileri zevk-i pûr-nûr ile...
 ZAMÂNIN SAKLI
 KÂDEHİNE...  SUNDULAR!..
Boşalan her
  kâdehe...    ÂŞK İLE...

ÂŞK İLE
SEYR
  EDERLER...
   ÂŞK İLE... VÂKÎT ;
  VÂKT-İ SEHER...
ESER HER
    RÎND-İ ŞEYDÂ ile...
VÂKİT ;
  VÂKT-İ NUCÛM...
Saçılır
Her
 NÛR-U ESMÂ ile... Kendinden  akar
yine
 kendine...
   VÂKT-İ SUKÛT...     Her ZERREde...
Rüzgâr olup  seherlerde... Su olup  vâdîlerde...  Toprak olup
   çiçeklerde...
Söz olup    dillerde... Ateş olup
   kâlblerde...
   Sevdâ olup       gönüllerde...
   dolaşır   O
    GÜLLER!..    BÜTÜN      NEFESLERDE!.. ...
...ÖZ...

"O güzel insanlar 
O güzel atlara binip gittiler..."
••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••

ÂMMÂ

••••••••••
'O güzel insanlar 
O güzel atlara binip döndüler...'
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••…