Kayıtlar

Ekim, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul
...

YÜKSEL!.. GÖK  TÂHTIN  OLSUN...

YER

 ATLASIN...


SORMA

NEREYE

GİDECEKSİN...
KUTLU BİR

OYUN BU

HAZZI 

  DERİN...O ' NDAN    GAYRI DEĞİL... O' NA    DÖNECEKSİN!..


YÜKSEL!.. MELEKLER FENERİN    OLSUN...

FELEK

  ÇEMBERİN...SORMA

NEREYE

GİDECEKSİN...

KUTLU BİR

  OYUN BU...

HAZZI 

DERİN...


O' NDAN  GAYRI DEĞİL O' NA DÖNECEKSİN!..
...ÖZ...


Resim
@senkendinibul ...


Bir
 kımıltı  bırak     zamânda...

 Semâdan  apânsız    boşalan ,  damlaları bırak , alınlara   yâdigâr...

Gitgide  erirken   kaybolan   hâtırâlar , usulca
   şakaklarda... Gezinsin   köpekler , uluyarak sahilin     ıssızlığında...

Bırak   kirpiklerini     özgürlüğe...

Susamış atların kemendi  olsun , telleri    zülûflerin...
Hürriyetin   Kokusu  buğulansın ,    burunlarda...   Bugünden ... beri    ânlara , kaçmasın aklın    yelkenleri...

 Yakına esmesin ,  bâhtın ürperten    rûz-i gârı... Bırak zamanda kalsın parmakları   düşlerin...

Parlak Buluşlar
 bırak , zamânın
    kıyısında... Arayışların tükendiği  umudun diz çöktüğü    yollarda..

Pâk bakışlar  bırak ,
  âşka dâîr...
Fedâkâr
bir el...
Gülîstân
bir nefes
  bırak...
Sevdâ
türküleri
salınsın
zamanın
   koynunda...

Çağlasın
   ırmaklar!.. Toplasın
nûrunu    pınarlar , sürgün yaşları    göllerde...

Duru bir yürek kalsın bu 'dem' den , hoş bir   sadâ...

Sırlı rahminde , inciler büyüt   hayâtın... Bırak tılsımlı    dalgalara...

Resim
@senkendinibul

...

Bir sayha!.. Bir sayha ile uyan!.. DİRİL!.. Bu karanlık tünelden  ÇIK!..

Yok olanın
 Vâroluştaki    bu son sahnesi!..


VÂR-OL-UŞ!..
YOK OL-ÂN  İLE SAKLI DURAN ARASINDAKİ     MEVCÛDÂT!..
SENİ  BURAYA  KAÇ KULAÇ UZAKTAN    KİM GETİRDİ?.. 'ÖZ' ÜNDEKİ BU YARATICI  KODU BU BİLİNCİ    KİM VERDİ?..
DOĞRU  İLE YANLIŞI GERÇEK  İLE SAHTEYİ SANA     KİM GÖSTERDİ?..
  Noktadan... Noktanın   sonsuzluğuna... Sevgili hazinelere!.. Kıymetlilere!.. Vâroluştaki 
DEĞERLİLERE... SESLENİYORUM!.. ...

KUTSALLARIMIZ... DEĞERLERİMİZ... HAYÂLLERİMİZ... İNÂNÇLARIMIZ...  DESTÂNLARIMIZ...   EFSÂNELERİMİZ... MASALLARIMIZ... ...
Ve
Daha fazlası
   DENEYİMLERİMİZ!...

NEYDİLER BUNLAR?.. Bunlar bize neyi hatırlattılar?..
İnsan olma bilincini  bize yakınlaştıran ,  tekrar tekrar o nûru , şimşek gibi  çaktıran , pırıl pırıl parlatan neydi  VİCDÂNLARIMIZDA?.. Neydi içimizde hep uyuyan TÖZ?.. NEYDİ BİZİ HAKÎKÂTE VE YAŞAMIN KUTSÎYETİNE BAĞLAYAN?.. Neydi 
en derinlerimizde ve  yaşamımızda  bu iç bilinci ve disiplini  hep canlı tutan?.. Neydi
değişime ve dönüşüme  bi…
Resim
@senkendinibul ... "O güzel
 insanlar
 o güzel 
     atlara binip..."
   GELDİLER!..

   GELDİLER!..
Salkım
 Salkım
   Sultanîler!..  Eriştiler
   ÂŞK İLE!..
İÇTİLER
 ŞARÂBINdan
  ÂŞKIN!..
  İÇTİLER!..
   Gündüz gece...

DOLDURDULAR
testileri zevk-i pûr-nûr ile...
 ZAMÂNIN SAKLI
 KÂDEHİNE...  SUNDULAR!..
Boşalan her
  kâdehe...    ÂŞK İLE...

ÂŞK İLE
SEYR
  EDERLER...
   ÂŞK İLE... VÂKÎT ;
  VÂKT-İ SEHER...
ESER HER
    RÎND-İ ŞEYDÂ ile...
VÂKİT ;
  VÂKT-İ NUCÛM...
Saçılır
Her
 NÛR-U ESMÂ ile... Kendinden  akar
yine
 kendine...
   VÂKT-İ SUKÛT...     Her ZERREde...
Rüzgâr olup  seherlerde... Su olup  vâdîlerde...  Toprak olup
   çiçeklerde...
Söz olup    dillerde... Ateş olup
   kâlblerde...
   Sevdâ olup       gönüllerde...
   dolaşır   O
    GÜLLER!..    BÜTÜN      NEFESLERDE!.. ...
...ÖZ...

"O güzel insanlar 
O güzel atlara binip gittiler..."
••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••

ÂMMÂ

••••••••••
'O güzel insanlar 
O güzel atlara binip döndüler...'
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••…