Kayıtlar

Ekim, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul ...

*
İNSANI İNSAN    YAPAN ÖZÜDÜR!..

TOPLUMU  MUTLU YAPAN
HAKÎKÂTİN SÖZÜDÜR!..
...ÖZ...
HAYAT;
HUZÛRUN KAYNAĞIDIR!..

MUTLU BİREYLER
OLUŞTURUR
MUTLU TOPLUMLARI!..

SAYGI , SEVGİ ,
UYUM , ADALET ,
ÖZGÜRLÜK VE GÜVEN DE
HUZÛRUN BAŞATIDIR!..

* ESENLİK VE TOPLUMSAL
HUZUR; SEVGİ VE SAYGI
ORTAMINDA BİREYLERİ
 SAĞLIKLI , İÇİNDEKİ İNSANLIK
ONURU VE DURUŞUYLA HAREKET
 EDEN EĞİTİM VE TERBİYE ALMIŞ ,
BİRBİRİNE GÜVEN DUYAN VE
BU EMİNLİK İÇİNDE YAŞAYAN
 VE BUNU DOĞAL BİR YAŞAM
 İÇİNDE ERDEM , GÖRGÜ VE
 AHLÂKLA BÜTÜNLEŞTİREN İNSANLARIN BİRARADA
BULUNDUĞU VE
PAYLAŞTIĞI BİRLİKTİR...

*
İnsanın  doğumu
ve ölümü arasında
  yaşadıklarıdır ÖMÜR!..

*
Her bir ömür içinde ,
herkesin farklı bir hikâyesi
ve tutunduğu değerleri vardır...

Ancak bütün değer
 ve erdemler kollektif bir
bilinç alanından
Vâroluş Plânı 'na yansır...

*
Bunların içinde ,
hepimizi ayakta tutan değerleri
 unutmadan tadılacak
bir YAŞAM DA kuşkusuz neredeyse
CENNETİN CİSİM BULMUŞ HÂLİ
olmayacak mıdır?..

*
İnsanoğlu VATANI …
Resim
@senkendinibul ...

Başkasını bilmemek  CEHÂLETTİR!..

AMA  KENDİNİ  bilmemek  GÂFLETTİR!..


DOĞRULUĞU BİLMEK AYDINLANMA!.. VE FAKAT ' DOĞRULUĞUN BİRLİĞİ 'NDEN SAPMA VE 'DOĞRULUK YOLUNDAN
AYRILMAK' ise DALÂLETTİR!.

* YÜCE 
ÖNDER ATATÜRK , YÜCE BİLGELİĞİ İLE GENÇLİĞE HİTÂBESİNDE ; BU BİLİNCE , MÂNÎDÂR 
BİR ATIF YAPAR VE TÜRKLÜK 
BİLİNCİNİ VE DOĞRULUK 
TİMSÂLİ OLARAK , AYDINLIK 
YOLDA YÜRÜME GÖREVİNİ 
 HATIRLATIR VE BU İLÂHΠ
BİLİNÇ ÜZERİNDE HAREKET  VE SORUMLULUĞU TÜRK GENÇLİĞİNE
 EMÂNET EDER!..

*

ZİRÂ; TÜRKLÜK BİLİNCİ; 
TARİH SAHNESİNDE YÜCE BİR GÖREV VE 
PÂYİDAR BİR NESLİN VE 
DOĞRULUĞUN KORUNMASINA HİZMET EDER Kİ BU; GÖKTEKİ  TÂRIK YILDIZININ
ANLAMI VE IŞIĞI İLE 
BÜTÜNLEŞEN
'TÂRIK BİLİNCİ'DİR!..
*
BU BİR ETNİK
 ANLAYIŞ DEĞİL , 
BİLİŞ VE BİLİNÇ 
SEVİYESİNDEKİ ÇOK YÜKSEK 
VE DERİN BİR FERÂSET , 
SEZİŞ VE KAVRAYIŞ 
BÜTÜNLÜĞÜDÜR!.. YÂNİ MERKEZE BAĞLI 
OLAN BİR DENGE VE HÂRMONİDİR!..
* YARADAN ' DAN ALDIĞINI HAKÎKÎ BİR AKL- I SELİMLİK
 İÇİNDE BÜYÜK BİR VİCDÂN , DOĞRULUK ,DÜRÜSTLÜK ADÂLET , VE CESÂRET İLE
 BİLME ; KORUMA …
Resim
@senkendinibul

...

"Cem OL-mak"!
...


      BİR OL-mak ,  BÜTÜN OL-mak,      Toplanmak mânâlarına  gelen CEM OL-MAK;       anlam itibâriyle dâirenin,  kendi içine dönmesi,hareketi ve binlerce ışık mesâfesine yayılan ve ayrılan,ayrışmış  olan parçaların ve noktaların tekrar merkeze geri  çağrılması hâdisesidir.
VECD İÇİNDE ALLAH İLE    BİR OL-MAKTIR!..
"Nerede bulunursanız Allah sizinle berâberdir." BAKARA/115. AYET
Bütün varlık ve yaratıkları HAKK ile BİR görerek, birinin varlığını,diğerine  engel olmadan; ÇOKLUKTA BİRLİĞİ, (kesrette vahdet) BİRLİKTE ÇOKLUĞU (Vahdette kesret) müşâhade etmektir... (CEM' UL-CEM) Her şey HAKÎKÂT ÜZRE, HAKK İLE KÂİMDİR!..
Tasavvufî makâm ve  hallerin tasnifinde cem üç mertebede incelenmiştir;
Nitekim bütün bilgiler de tek bir noktada toplanmış ve ledûnnî ilim içinde  yok olmuştur. Bu mertebede iken  yolcu,HAKK' ın varlığına delil arayamaz  hâle gelmiştir...( (Cemu'l-İlm)
Bir damla sudan ve  topraktan meydana gelen  FÂNÎ VARL…
Resim
@senkendinibul
....
O  sağır edici
 O  sahici sessizlik!..

. . .
   Ki
/seyyâli ile kıvrak,
  /deli edici  /ateş gürûhu...
Kutsal bir törendi...
   /bir sunak... Ruhumun nakşında...
KOZMOSun                    /engin  ve  /en derin ve /destansı    sularında gezinen ,       İKİ YILDIZdık...    /şu kadim yalnızlıkta      /SEN VE BEN...
Dilenen ellere / dökülen altınlar /ki nasıl da azalırlar, /fazlalaşınca... Değersiz olan,                  /ne açılan eller,       /ne de altınlar /değilken...
Öyle bekledi / gözlerim, yağacak  GÜN-EŞ-i /GÖKLERDEN...

Tılsımlı bir kristâle /dokunmak!..
Ki
 gözlerin!..
Büyüleyici /bir efsûn, /amansız /bir soluktu...
Parçalandı  /Ay ışığı, /yüzümün  /güvertesinde...
O /dondurucu
O / masmâvi  Güneş;
/gelip, nasıl da  /kavuracaksa kalbimi, zihnimde dolaşan  /ayrılık da
öyle gelecekti,
/bu masûm tenime                 /geceyarıları...
____Lâkin BİZ / hiç        ayrılmayacaktık!..____

Ufukta bekleyen  /şu kapkara  /aydınlık!..
Rıhtımıyla  /çok uzakta  kalacaktı…