Kayıtlar

Ocak, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul

... #...Ne vâkît;
'ZAMAN'
saâtlere sıkıştı da, nasıl da daraldı,
boğuldu ve gitgide 
azaldı ne ara...

Hızına   yetişebilmek için,    bindiğin dal,  tersine  uzum uzum     uzamadı mı ya...


Ve   çok geçmeden    yıkman gereken o sahte çatı    tutsaklık alanın       olmadı mı daha...#

...ÖZ...
• •
Belki de kolay kolay  yeltenemeyeceğin kadar   uzunlukta ve oldukça karmaşık 'anı' larını  barındırmakta...
Kimi çok derinde,  kimi çok yüzeyde, kimi   evin içinde, kimi dışında,  kimi mutfakta, kimi gardropta, kimi  çekmecede, kimi tavan arasında,  kimisi çok uzakta da olsa illaki  seninle her biri çekim  çekim hep yanında ama...

Eskileri alan eskiciler  geçerdi ya sokaklardan,  artık onlar da yok...
Üstelik yerine, mandal,  leğen ve evde kullanılabilecek nice  malzeme verirlerdi onlar, hiç olmazsa bir zamanlarda...
Plastiğin de doğada yıllarca  çözülemeyeceğini, zaman geçtiğinde   öğrenmiştik hani içimiz acıya acıya...
Ağaçlar da daha ne kadar   bu tahribâta dayanabilecek der  dururduk ya, bakın ne de çabu…
Resim
@senkendinibul
...
...Bir 
heyûlânın sisinde ,

boşluğun
belirsizliğinde ,

karanlığın en kesif yerinde ,

güvercin
kadar beyaz ,
 temiz ve lâtîf , 
 sedefî bir 
 lûtûfun tam 
 merkezinde ,

mâvinin
umûdu kadar
yüksekte ve tâze ,

sarının
sıcağı kadar
iyimser ve aydın ,
 sevecen bir mûnîslik 
ve âlicenâplık ile ,

ormanın
kökleri
kadar derin ,
gönüllere
yol aldı
   akan sular...
...'BİR OLmak'
üzre...
...Sarmalandı...lar...

'Ârz' ın 
 merkezinde
demirin 
çekimine
kilitli
bir
âşk üzre
mühürlü 

bir yumurta
  çatladı önce...

Işığın  en sırlı sesinde..
'Altın' dan bir şehrin
Ve her 'şey' in
   en üstünde...

'Yokluk tepesi'nin   derininde...

Yâkût bir 
nûr parladı O ağacın     zirvesinde...

.
.
.

İşte

O ân 
'âteş' ve 'su' yun elleri değdi   birbirine...
'Hiçlik' ile 
 baktılar

Ve 
verdiler
kendilerinde 
OLânı
koşulsuzca
   birbirlerine...

Ve
her bir 
 'şey' e...
.
.
.

Ve
ne
  nerede ,
nasıl
   kim ise...

  Verdiler...
Kendilerinde
OLânı ,

Zekâ ve cesâret
vearı 
bir şûûr ile...

.
.
.

   İşte böyle...

Harman yandı d…
Resim
@senkendinibul

...

SEVGİ; öfkenin   ve nefretin farkındalığındaki  aşkınlığın deneyimidir...
ŞEFKÂT; yaşanan
 tüm acılardan geçmekle,
içsel olarak eleştirdiklerinin
 farkındalığı ve merhâmetin gücünün  tecrübesiyle yaşanır... Ve sevgi enerjisi;
 daha büyük bir alandan,
her yere ve   'şey'e tezâhûr etmiştir...
İşte o zaman;  'benlik' ten değil,  'ilâhî benlik' ten  iş görülmüştür...
'OLma'  hâlinde akış ,  kesintiye uğramaz...  Kurgu ve plânlar yoktur...
Gösteriş ve ikiyüzlülük ,  ego da düşünülmemiştir...
O; 'ân' dan ve  bilinçten gelen bir tepkidir...
Tamamen ulaşılabilirdir...
Saklanmaz, ortadadır,   söyleyeceğini söyler,  yapacağını yapar...Kaçmaz...
İrâdeyi teslim etmek,  sâdece ân içinde OLâna  güvenmekle mümkündür...
Bu, tereddütsüz imânla OLur...
Teslîmîyet bilinci; tüm zamanlara
hitâb eden bir açılımdır...
Koşulsuz bir sevgi içinde,  onaydan, günâh ve sevâb bilinciyle yaklaşmaktan ve hareket döngüsünden geçmeyi, aşkın bir farkındalıkla …
Resim
@senkendinibul

#..KENDİ  'ZAMÂN' ININ 

EN PARLAK  'ÂN' I ;

KENDİNİ  KABÛL 'ÂN' INDIR!..#
...ÖZ...

    • Önemsiz şeylerde bile elinden 
geleni yap!..

      • İçtenliğe bu yolla ulaşabilirsin!..

       • Bu içtenlik belirgin hâle gelir 

 ve  belirginlikten de 

âşikârlık doğar!..


• Âşikâr olan parlaktır 
ve parlaklık
diğerlerini etkileyendir!..

• Parlaklıktan etkilenenler ise   değişirler!..

   • ANCAK; DEĞİŞENLER DÖNÜŞÜRLER!..
  ________________________
     • Bu yüzden Dünya' da ;
  YALNIZCA
       BU İÇTENLİĞE TAM ANLAMIYLA
      SÂHİP OLANLAR HER' ŞEY' İ 
    DÖNÜŞTÜREBİLİRLER!...

   • Adım adım
    ELİNDEN GELENİ     __________________      YAPARSAN__________________
___________________________        DÜNYA DEĞİŞECEKTİR!.. ______________________________


İLÂHÎ DÜSTÛR     _____________________________     ORTA YOL ÖĞRETİSİ     23. Bölüm     ____________________
Resim
@senkendinibul ...
...Her tren ,
 seni getirir
    istasyonlara...
Senle bakar
her ağaç
   gökyüzüne ,

niceden

beri...


Bulutlarım ,
yokluğunda
Güneş' ini
   ararken ,
bir bir
damlalarını
bırakır
kirpiklerinden...

Sayamadım

şimdileri...Seni gözler
   köşe başlarında
   her sokak...

Umarak
  göreceğini...

Ayazda

üşüyen

gönüller

   misâli...

Isıtmaya

uğraşırlar

   ellerini...
Her vapurla ;
   sana dumanlanır ,
   usanmadan
başımın
   tepeleri...

Gri

anaforlar ,

döndürürler

   kimsesizliğimi...
Beklerken

gelmeni ,
gözlerim
düşer,

tek tek

  iskeleden...

Çokları

görünmezler...
Köpürür

heyecanım ,
SENİ arar
bûselerim ,
zamÂNda
   yolculuk ederken...
Bir çocuğun ,
gamzeleri
büyür ,
ÂNdığımda
adını
içimden...Bütün melekler ,