@senkendinibul
...

...Her tren ,

 seni getirir

    istasyonlara...
Senle bakar

her ağaç

   gökyüzüne ,

niceden

beri...


Bulutlarım ,

yokluğunda

Güneş' ini

   ararken ,

bir bir

damlalarını

bırakır

kirpiklerinden...

Sayamadım

şimdileri...Seni gözler

   köşe başlarında

   her sokak...

Umarak

  göreceğini...

Ayazda

üşüyen

gönüller

   misâli...

Isıtmaya

uğraşırlar

   ellerini...
Her vapurla ;

   sana dumanlanır ,

   usanmadan

başımın

   tepeleri...

Gri

anaforlar ,

döndürürler

   kimsesizliğimi...
Beklerken

gelmeni ,

gözlerim

düşer,

tek tek

  iskeleden...

Çokları

görünmezler...
Köpürür

heyecanım ,

SENİ arar

bûselerim ,

zamÂNda

   yolculuk ederken...
Bir çocuğun ,

gamzeleri

büyür ,

ÂNdığımda

adını

içimden...Bütün melekler ,

sana benzerler

rüyâlarımda...Dağlarımda

zeytinler ,

barışı 'yemin' ler...

her geçit ,

diğerine

'ÂND' ını tâzelerken...
İncirler

ovalarımda

bereketlenir ,

  seni hatırlarken...Dün sabah ,

benim gibi

uyanan bir

   ağaca rastladım...

Tükenmiş 

gözlerinden ,

SEN akıyordu ,

nöbetin en koyu

yerinde...

Çoğalan sen gibi ,

hasret 

dökülüyordu

 dallarından...VE 


İŞTE

NİCEDİR ,

Deli bir

hayâlin

  serhoşluğudur ,

gezinen

damarlarında

' ASMA BAHÇELERİM ' İN...


...ÖZ...