Kayıtlar

Mart, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul

...

BİR DİRİLİŞTİR  ÇANAKKALE!..

** * TÜRK' ÜN VARLIĞININ GERİ DÖNÜŞÜ, RUHÛNUN AZÂMETİNİ HİSSETTİRİŞİDİR!..
*
MİLLÎ MÜCÂDELENİN VE CUMHÛRİYETİN   TAÇ KAPISIDIR!..
*

ÇANAKKALE;  BİR DESTÂNDIR  CÜMLE CİHÂN' A!..
*
VE BİR MİLLETİN   UYANIŞI, ŞAHLANIŞI;  ÖLÜME MEYDAN OKURKEN, MUKÂDDER ŞÂNININ   EBEDÎ VE MUKÂDDES  HAYKIRIŞIDIR DÜNYÂ' YA!.. *
 Hangi millet; yedi düvele bütün inancını ve yüreğini  her karış toprağında 
siper edebilir?..
Hangi ana,  evlâdını,  döneceğini ummadan, 
ölüme, bile bile elleriyle uğurlayabilir?.. Nineler, torunlar ,yavuklular, hepsi aynı cephede topyekûn
 asker olabilir , vatanına olan 
âşkını ispât edebilir?...
BİR İNSAN, TEK BAŞINA,  O DEVÂSÂ VİCDÂNI VE İMÂNI İLE UCUNDA, MİLLETİNİN 
NÂMÛSU, ŞEREFİ, BEKÂSI 
UĞRUNA; YAŞLISINI, BACISINI 
ve illâ ki KUNDAKTA BEBESİNİ
 düşünerek ONCA TOPUN VE 
YÜKÜN ALTINA DAĞ MİSALİ 
KENDİNİ BIRAKABİLİR?...
Binlerce kilometre 
ötelerden, denizaşırı 
kıtalardan, hangi dağlardan, 
 ovalardan ,inanç ve milliyetten geldikleri bilinmez 
nice tüyü bitmemişler, 
ni…
Resim
@senkendinibul ...

'KADIN' DIR O!..
•••••••••••••••••••••

 Bir Sevdâdır kadın!.   Işığın sebeb-i sarmalı, Söğüdün ardındaki   AY' ın parlaklığı O!..


'Yer' in saklı ormanı,  dağların ak duvağı, suyun köklü durağı,
 'Âşk' ın âteş-i sırrı O!..


 Cennet'in âks-ı sâdâsı,    Şefkâtin pak yanağı,    'Nûr' ûn sırdan dudağı,
   Vicdânın gözü,kulağı O!..

Zemzemin havuzu,
hazînenin yuvası
hemzeminin tarlası
     Mâbedin mânâsı O !..


  Ovanın peteği, balı,
cümle elin oyası,
 bahçelerin goncası 
  Rüzgârın kanadı O!.

Nezâketin asl-ı rengi
gülün nâz-ı edâsı,
'Kûdret' in sanat-ı hâzzı,
Bülbülün iştiyâkı O!..

 Soyların edebi !..

  Aklın tecrübesi !..

 Kâlblerin deryâsı O!..

*

Kadındır O!..
Daldır,yeşildir, yapraktır O!..
Kadındır O!..
 Damladır, candır, topraktır O!..
Kadındır O!..
   Gamzedir, nâzdır, yârdır O!..
Kadındır O!..
Sözdür, sazdır, yârendir O!..
Kadındır O!..
Güldür, gülüştür anadır O!..

*

'KADIN' DIR 
O!..

'HAY-AT' TIR 
O!..

'DÜNYÂ' DIR
 O!..

'EVREN' DİR 
O!…
Resim
@senkendinibul ...

#...MÛHÂMMEDÎ

 BİLİNCİN

HAKÎKÂTİNİN

'NŪR' U,

 NİYETİ

 VE

 HİKMETİ

 İLE

  YOL

 ALDIĞINIZ,

HUZÛR

 VE

 SAÂDETİ İLE

MÂNÂ

BULDUĞUNUZ,

YARADAN' IN

LÛTÛF VE

İHSÂNINA

 MAZHÂR

OLDUĞUNUZ,

NİCE

HAYIRLI

VE

 KIYMETLİ

KANDİLLERE

ERİŞMENİZ

TEMENNİLERİMLE!..#REGÂÎB

 KANDİLİNİZ

   KUTLU OLSUN!..

...ÖZ...