Kayıtlar

Temmuz, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul ...

'NEFS'  İD-İ-(M)'NEFES'  OL- DU-(M)...


'DÂR'  İD- İ-(M)


'DÎDÂR'  OL-DU-(M)...


'KÜL'  İD-İ-(M)'KUL'  OL-DU-(M)...'TÛR'  İD-İ-(M)'TOZ'  OL-DU-(M)...


...ÖZ...


@senkendinibul

...ÂŞK;
   mütâmadiyen 
sürecek
'MÂSÛMÎYET' TEKİ
'MÛHÂBBET' İN
    tezâhürü id-i...


   Âşk ile...


Sevgili  dostlar; ANCAK bir  VÂKÎT  sonra görüşüceğiz     inşa'ALLAH...

*
 O  VAKÎT  GELENE  KADAR . . .

*
Şefkât;  rehberiniz  olsun!..
Sevgi Ve    Mûhâbbetle
   OL-UN...
*
Hakkınızı    helâl 
   edin...
*
ALLÂH' A EMÂNET
Resim
@senkendinibul
...


Dâîm her ân seherlerde
Yukar aşar gezerlerde
Hayat gibi her sahnede
   Şâhım sana senden yakın


Cânım kanda iliklerde
Bilmediğin âlemlerde
Döner dâîm meclislerde
Şâhım sana senden yakın


Kadı benim kürsü de ben
Hâznedârım imânlarda
Felek benim çark ettiren
Şâhım sana senden yakın


Su gibi hep içerinde
Basar toprak geçerlerde
Ölüm gibi hep peşinde
Şâhım sana senden yakınNazâr  olup bakışlarda
Sultân olup mezârlarda
Niyâz olup duâlarda
Şâhım sana senden yakın


...ÖZ...Resim
@senkendinibul
...

Efkârlandı bu dağlar,
gayrı durmaz yerinde...
Zâr'a düştü, arar yolu,

Kaldı, seher yelinde...Sıla, gözümde tüter,

gayrı durmaz gurbette...

 Âşk koydu, dâr'a beni,

Kaldı, seher yelinde...Özüm, sinemde çağlar,

Gayrı, durmaz derinde...

Hâr etti, Yâr gülümü,

  Kaldı, seher yelinde......ÖZ...Resim
@senkendinibul

...

DOKU-N!..

*

Doku-n-an!..

Doku-n-u-l-an!..

Doku-y-an!..

Doku-n-u-ş!..
 *    *    *
O
 ân doku-n-ur...    "O" !..
*
 O 
  ân...

TAM O  vakitte...
  Hâyy-at-ı     doku-y-ân...
     O ân...     Doku-n-ur!..
* * *
Hiç  gör-me-di-ğ-i-n...
Hiç  duy-ma-dı-ğ-ı-n...
Hiç  hiss-et-me-di-ğ-i-n...
O ân...
O vakît...
BİLİNMEYEN
   DOKU-N-U-R!..

* * *

  ÂŞK!.. DOLDURUR Her ZERRE' yi ve      KÜRRE' yi... . . .
'ÂŞK' IN . . . KAPISI İÇERDEN    VURULUR!.. . . . BİR GECE VE  AN-SIZ-IN    VERİR SESİ VE
 ZİLZÂLİ!.. . . . * DOKU-N-U-Ş!..
*
KUYRUĞUN    HÂKİMİYETİ!..

SAKLI HAZÎNENİN ANAHTARININ KİLİTLE   TEMÂSI!..
* VE "FERİŞTÂH" IN DOLANIŞI
Resim
@senkendinibul ...

Önce
gelir  sonra  gider     her şey...

Bir
damla
su
 ve
  topraktan...


   İnce    bir
 soluk    izler,
   içinden,
   dışından,   sağından  ve de    solundan...
 Geçer  ve  gider   her şey,    bıraktığın     noktadan...
  Ne     gelen    kalır,   ne de  giden
gelir   bıraktığın     yollardan...
Neler  gördü bu
   gözler... Bu  gözlerde   zaman...
Hangi  taşlar  kaldı  yüce yüce     dağlardan...
Ömür
 ipek
 bir şal imiş, bir
vakît serin bir omuza   atılan...
Kiminde  saz, kiminde  söz, oLdu...

  Kiminde  nâz, kiminde  niyâz,  oLmuş    ziyân...
Hangi  yağmur, 'solmuş
 bir  güz' e, oLmuş     dermân...
Ne
ben kalırım ne de  sen
bu
geçen    devrândan...
İpek-ten
bir  şal imiş   ömür...

Bir
vakît serinlikte boyuna    dolanan...

Ne
AY
  kalmış...

Ne Ay  ışığı'nda
o parlak
   zamân...

  Ne  o  derin gözlerle
ışığa    bakan...

Ne de o  nârîn elleriyle şala    dokunan...


Önce
gelir ,
ve sonra
gider
  her şey...

Bir
 damla
su
 ve
   topraktan...

...ÖZ...

Resim
@senkendinibul
...
Suyu dinlerdi bilge...


Yaprağın yağmurla dansını....


 Adanın karaya sevdalanışını...


 Dalganın kıyıya kendini bırakışını...Denizin kumsalla vuslatını...


AY Işığı'nda kırpışan umutları...


Damarda kanın dolanışını 
/dinlerdi...


Ve

İzlerdi bilge toprağı..


Toprağın canla temâsını...


Taşların âhenkle yuvarlanışını...


Ayaklarında yerin, ihtizâzını 
/ izlerdi...Ve dağılırdı çokları bulutlar...


Seherler misk- ü amber kokar,

dağlar birbiriyle bakışırdı...


Ve inlerdi geceler rüzgârda...


 Karışırdı birbirine tozlar...


Yelin tozları süpürüşünü,
yakının uzağa düşüşünü,

gözlerin dalışını seyrederdi...Ve 
Güneş' in tendeki tavını...
ateşte buzun tükenişini...
Ellerin semâya açılışını ...
Yıldızların  gözkırpışlarını...

Kuşların cıvıldayışlarını...

Ormanın kokusunu duyardı....


Hayretin yaşama bağlanışını...


Bir ceylânın kâlbini verişini
/duyardı...


Ve 
adanışın, tâze can kokusu
sarardı ÂŞKın okunu ...


 Gök gürlerdi havada...
Bulutlar ağlardı bazıları...Bir albatros kadar yalnız

ve
 vurgun kalırdı çokları...


Ve…
Resim
@senkendinibul

Anne..! Yaşıyorum bak..! Hâlâ elim sıcak..! Ellerinde...!

. . .
...
Ağlıyor biri... Süt kadar duru, temiz ve mâsûm, kızıl bir mavilik,    akşam saâtleri...
O ağlar, SEN gülersin..!
Yolu bilen    biri gibisin...
Ve     bırakırsın
ileri,    O'nu da    kendini de... Kocaman bir  Dünyâ  içine...  Sırrında cümle   'Kâînât' ın cümle    sebepleri...

Bir  resim var,    şimdi önünde...
Kimi 
büyük belki    küçük 
   kimi de...
Sıyrıklar içinde, kanayan dizlerini seyredecek, belki  bir seher yeli yâhût akşam güneşi    kimi de...

Ve akacak zaman...    Hep ileri...
Bak!..
Şimdi  ekmek tutar elleri...
Şimdi, gözleri başka     gözlerde...
Şimdi, ayakları tılsımlı    vâdilerde...
Köprü olur... Yaşamda  başka , bambaşka    sahnelere... Belki 
sevinç, belki 
hüzün olacak 
  kimisinde...

Yine de, içer, deryâ yüreği   koca nehirleri     bir kalemde...

O vakît,