Kayıtlar

Haziran, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul
...
* * Her nefes ;
* VECD * in 

tecellisine
yer açmak için 
   * Varoluş * u ,
   önce

     boşaltır ,
   sonra 

  O' NUNLA

       doldurur ...

   ( Nefesin )
  ( niyeti )
      ( budur )...

VERECEKSİNDİR 
  ÖNCE ,

Sonra
ALABİLMEK 
İÇİN...

' NEFS ' ini

' NEFES ',

  Nefesini ,

' NEFÎS '

Etmek 

İse

Niyetin...
...ÖZ...
Resim
@senkendinibul ...
*
*

Anlayışın kadar derinsin 

Dilsizsin hasretin kadar


Sevdân kadar yanarsın

Âşkın  cesâretin kadarYalnızlığın kadar paylaşırsın

Olgunluğun acıların kadar...

Hayâllerin kadar sınırlısın

Sınırsızsın ölüm kadar ...


Özgürlüğün kadar tutsaksın ,

erişilmezsin , sabrın kadar...Gezmeden ruhun çöllerde

Bir damla su bulamazsın Boğulmadan enginlerde ,

   rüzgârları dolduramazsın ...


Cevapların kadar uzaksın

Soruların kendin kadar


Ve geçmeden kendinden

Kendini bulamazsın ...
...ÖZ...


SEVDÂSININ YANGININI
ÂŞKINA KATIK ETMİŞ
' AY  ' INI 
' GÜNEŞ ' İNE
İÂDE 
   ETMİŞ   
TÜM 
BİLİNÇLERE
İTHÂF
    EDİLMİŞTİR...

...ÖZ...
Resim
@senkendinibul ...
* * " ÖZ " ÜNDE

 KOŞULSUZ SEVGİ VE AŞK ,

ŞEFKÂT VE MERHÂMET ÜZRE

 YARATILMIŞ İNSAN , 

UYANMALI VE DİRİLMELİ ,

 KÂMİL BİR BİLİNÇ OLDUĞUNU

 HATIRLAMALI ,

GÖZLEMCİ  VE TANIK OLDUĞUNU 

UNUTMAYARAK ,

İZLEMELİ ,

FARKINDALIK VE SEVGİ İLE ,

 DENGENİN VE HARMONİNİN 

İŞBİRLİĞİNDE ,

 MERKEZLENMİŞ HÂLDE , 

DÜNYA ' DA BARIŞI VE BİRLİĞİ

ÂCİL OLARAK

    İNŞÂ ETMELİDİR !..

*

*

' DAMLA '   ' OKYANUS ' A      KARIŞSIN !.. *


' BİR ' VE BÜTÜN  OLDUĞUNU     HATIRLASIN !..

...ÖZ...


Resim
@senkendinibul ...


* * EY SEVGİLİ !..
 Kadr- i kıymetin bilmeye ,
Bir ömr- ü Cihân yetmez ...
Gökler sana çağırır ,
Güller yola düşer geceden ...
 Sırr- ı bâhtım uyanır ,
Tâlihim açılır ,
Yıldızım parlar ,
Menziller kısalır ,
Şahâdet eder zamân ,

DERİNDEN!..
Sonra Ay yarılır ,
İçini , gece alır
gündüz alır , dışını ,
gündüz geceye ,
gece gündüze ,
döker içini ...

İÇ ÇEKER VUSLÂT 

İÇİNDEN!..

EY  AY !..
EY GECE !..
Uyanma vaktidir ,
Sefer vaktidir , vakit ...
Akar Sonsuzluk , içine ,
Kadîr kıymet bilenle ,
döşenir yola , güller...
' ÂŞK '  ile

 ' IŞK '  ile  VARILIR
 KALBİNDEN

     KALPLERE!..
...ÖZ...

Resim
...
*
*
Bir VAR mış
    Bir YOK muş...
BİR VAR MIŞIZ
   BİR YOK ...
...ÖZ...
Resim
@senkendinibul

...
*
Yağalım 

bütün

 bir ömr- ü gecede

bulutlar misâli

birbirimize ...

Sevdâmızı 

mehtâba salalım

verelim yakâmoza ,

şâvkı vursun

 cümle âlemin alnına...

Dök , yaşlarını tek tek

omuzlarıma...

Ne sen duy ,

 çaresizliğimi ,

Ne de ben

 duyurayım sana...

Âşkım uzansın

 cümle sabâha ,

   bir ömr- ü tenhâda...

Müebbet hüznümle

tutulsun Ay ,

denizlere karışsın

            her bir damlayla...       

Toprağın olayım

 bas üstüme

insin köklerine

mâbedimin tınısı ,

'Âşk Ormanı ' nda...

Âvâz âvâz dilsizim

 zâten  yokluğunda...

İki nehir olalım meselâ...

Ebede akalım ,

bir sen , bir ben sana...

Gökler yansın hâsretimden ,

Diller yanmış , 

bahçem târûmâr nasılsa...

Buz kessin cehennem ,

zerre- i miskâl

 âteşimin yanında...

Güneşi ol gözlerimin ,

günebakan tarlası ,

tâ  şuramda...

Med- Cezîr 'in olayım

bir sen susa

    bir ben susayım sana...

Çiçeklerden gülü

 vereyim yanaklarına...

Gâmzelerinde

 ' Yûsûf 'olayım ,

düşeyim kuyûlarına...

Bir çıkayım ' Kâf ' a ,

bir ineyim Gayyâ ' ya...

Nefesin olayım geçeyim…
Resim
@senkendinibul ...
*
İNCİR VE ZEYTİNE  *****  YEMİN  *****
*******
***  *
HZ.ÂDEM BİLİNCİNDEN
 ((*)İncir ))
MUHÂMMEDÎ BİLİNCE 
 ((*)ZEYTİN )) KADAR İNSAN ; CÜMLE KÂİNÂTIN
 ((( TEVHİD ))) SIRRINI AÇAN MÜHÜRDÜR !.. YARATILMIŞLARIN EN ŞEREFLİSİDİR !.. YARATILMIŞ OLAN HERŞEYİN ;
 DOĞANIN ,VE KÂİNATIN 
TÜM BİLGİSİNİ İÇİNDE TAŞIYAN  YEGÂNE VARLIKTIR !.. VAROLAN HERŞEYİ , TÜM BİLGELİĞİ VE  SIRRI İLE , İÇİNDE TUTAR !..
*
NEFSİN
 ((((())))) 
TÜM BİLİNÇ
 ((((()))))
   ((((())))) MERTEBELERİ ((((()))))
*
 KESRET -- VAHDET 
Ve
TEVHÎD
*********
BİLİNCİ
  BU SIRRIN KENDİSİDİR !..

* ...ÖZ...

*

****
*******
(((( AÇILIM ))))
*******
****

*

* NİYE  İNCİR VE ZEYTİN  YÜCE KİTAPTA BU KADAR
 KUTSAL GÖRÜLÜP ÜZERİNE  YEMİN EDİLMİŞTİR ?..

ÇÜNKÜ RAHMÂNÎYET VE
 RAHÎMİYETİ  TEMSİL ETMEKTEDİR !.. Zirâ ;  İNCİR ; ÇOKLUĞUN HAZÎNESİNİ
 ( KESRET ) ZEYTİN İSE TEKLİĞİN
 VE BİRLİĞİN HAZÎNESİNİ 
( VAHDET )
SİMGELEMEKTEDİR !..

BU İKİ KUTSAL MEYVE 
BİRARAYA GELDİĞİNDE ,
TÜM YARATILIŞ ŞEKİLSEL  OLARAK DA ANLAM KAZANIR 
VE ÂDET CİSİMLEŞİR...

* ZİRÂ YÜCE KİTAP
 BU ANAHTARLA AÇILIR !..

*

RAHMÂ…
Resim
@senkendinibul

...
*
ÂŞK
   BİR SESSİZLİKMİŞ !..

' KÂÎNÂT ' TA

HEP

     BEKLEYEN ...
   KULAKLARI 

  SAĞIR EDEN

    BİR ÇIĞLIKMIŞ 
 SONSUZA
     DEK DİRİLTEN ...
 BİR KOKU İMİŞ 
   CENNETTİN İÇİNDEN...
BURNUNUN 

DİREĞİNDE 

  HEP 

BEKLETEN...

KENDİNDEN

GEÇİREN

ÇÖREKLENEN

   SIZA SIZLATA 

    İNLETEN...

    SÜRGÜN EDEN...
AKAN 

  BİR YOL İMİŞ
   UCU BUCAĞI 

      GÖRÜLMEYEN...
 SARILMIŞ
 BİR SARMAŞIKMIŞ

 DÂÎM ÂN

     EN ESKİDEN ...
DOLAŞMIŞ 

KUYRUĞUNA

DİBİNDEN

ÂN BE ÂN 

EN GÜZEL ' E

  GÖTÜREN...

...ÖZ...

EN GÜZEL ' E EMÂNET OL !..
  ÂŞKLA !..


@senkendinibul

*
*

    SESSİZLEŞ !..
HERKES SESİNİ
DUYSUN
    İÇİNDE !..

   ...ÖZ ...
Resim
@senkendinibul ...
*
ZEYTİNİM BEN !..

'ALTIN' DAN

BİR IRMAĞIM...

ŞİFÂYIM...

CENNETTEN

GELEN

İKSİRİM BEN...

HEP

SÜZÜLÜR

   BALLARIM...


ZEYTİNİM

BEN !..
YEŞİLİM...

KARAYIM...

GÖZLERİYİM

   SEVDÂNIN ...

SOLUDUĞUN

NEFESİM...

SIZAR

İÇİNDEN,

ERİTİR

YAĞIMI

   BAKIŞLARIN...

ELLERİMDİR

   UZANAN ...

HAYÂLİNDİR

 YEMYEŞİLDİR

    DALLARIM ...
   KUCAĞINDA

   SALLAYAN,

   ANAYIM

   SENİ...

ŞEFKÂTLİDİR

   KOLLARIM ...

SERİN

BİR PINARIM ,

GÖLGESİYİM

   YOLLARIN ...

ZÜMRÜTTEN

BİR KALEYİM

KUTSALIYIM

CÜMLE

   DAĞLARIN !..


...ÖZ...@senkendinibul
*********************** ***************
*******

KÛR' ÂN - I KERÎM *****************
*
* TÎN SÛRESİ 
1.AYETİ :
Rahmân ve Rahîm olan 
Allah ' ın  adıyla
1) İNCİRE VE ZEYTİNE 
ANDOLSUN ,
2)SİNÂ DAĞINA
3) VE ŞU EMÎN BELDEYE 
(GÜVENİLİR ŞEHRE)
4) DOĞRUSU,BİZ İNSANI 
EN GÜZEL 
BİR BİÇİMDE
YARATTIK.
5) SONRA DA
 AŞAĞILARIN 
EN AŞAĞISINA 
ÇEVİRDİK 6) FAKAT İMÂN EDİP 
SÂLİH AMELLER İŞLEYENLER
İÇİN 
EKSİLMEYEN DEVAMLI 
BİR ECİR VARDIR.
7 ) ARTIK BUNDAN SONRA 
CEZÂ GÜNÜ KONUSUNDA
SENİ 
KİM YALANLAYABİLİR ?
8 ) ALLAH , 
HÜKÜM VERENLE…
Resim
@senkendinibul ...

*

   SESSİZLEŞ !..

HERKES

SESİNİ

DUYSUN

    İÇİNDE !..

...ÖZ...

Resim
@senkendinibul ...
*

ESTİN Mİ 
tüm sebeplere 
SEBEPSİZLİĞİNDEN ?..
Kendinle ,
 ÂŞK SAĞANAĞINDA
KOR GİBİ 
kaldın mı 
TEK BAŞINA
    PARAMPARÇA ?..
Mutluluklarına da
gönderdin mi
hüzünlerini ?..
Gecelerinden
Sabahlarına ,
ÇILGINCA
DÖNDÜN MÜ
     TAYFÛN GİBİ ?..
AMA

GÖNDER
YALNIZLIĞININ
    KEDERLERİNİ ...
ONLAR
SENİN DEĞİLLER !..
KAL ,
GERÇEĞİN 
  SAÂDETİNDE !..
HATIRLA ,GÜLÜMSE ,
PAYLAŞ , YARDIMLAŞ ,
SEV , İNADINA ...
ANLAT 
SAMÎMİYETİNİ !..
BU SEBEPLİ
SEBEPSİZLİĞİNDE

DÂİM
ANLA ,
DÂİMÂ
ANLAT ,
   YARATILIŞ SEBEBİNİ !..
HATIRLA HER AN ,
İZLEDİĞİNİ ...

DÂİM ÂN
EBEDÎ
KAL NOKTADA !..
ES , GEÇ , GİT ...
AMA
KALMA
BU FÂNΠ
    DÜNY