...

*

*

Bir VAR mış

    Bir YOK muş...

BİR VAR MIŞIZ

   BİR YOK ...

...ÖZ...