Kayıtlar

Haziran, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul
SİZ
 BİLEMEZSİNİZ,
ALLAH BİLİR!..
(Bakara /216)

*

Hayata 
tezahür etmiş   ve yaşam plânı 
dâhilindeki; hiç bir canlıyı 
ve insanı 
ve dahi yapılan 
 hiç bir işi, 
mesleği ve olayı  
hafife almayın!..

*
Her yaratılmışın  bu yaşam sahnesinde,  bir rolü, ifâdesi, zaman ve mekân içinde, bir yeri  ve önemi vardır...

*

Kronolojik olarak gördüğümüz ve 
yaşadığımız deneyimler,  ZAMAN kavramı içinde her ne kadar münferit ( birbirinden bağımsız )    şeyler gibi gözükse ve algılansa  dahi bütün olayların birbirine sebepli bağlantısı olması hasebince , "KADER PLANI"   içerisinde hem âşîkâr, hem   de saklı ve öngörülemez ,  bazen doğrudan , bazen de dolaylı bir bağı, dalgası 
ve illâ ki
 bir hikmeti 
olabilir... 
Her türlü niyetimiz düşüncemiz ve eylemimiz; Dünya ve Kâînât' a göre hem çok küçük , yerine göre de çok büyük tesir ve yansımalar  yaratabilecek değer ve güce  sahip olabilir!..
Kader; bütün bu  yansımaların niyet ve fiillerin birbirine bağlı olduğu küll'î 
ve cüz' î irâde ve  yansımaların toplamıdır.…
Resim
@senkendinibul
...


Düşmeden henüz daha TENİN toprağa,
savrulmadan daha ZAMAN rüzgârda,
dile gelmeden KÂÎNÂT daha uykunda,
dile gelmeyi bekleyen TANRI'yı hatırla!..


Tekrarla adını sana her dokunuşunda,
açılır kapılar, bir bir inan rüyâlarında,
henüz daha şafak seninle doğduğunda,
dile gelmeyi bekleyen TANRI' yı hatırla!..
Işıktan bir bulut olsun tepende semâda,
sonsuza  uzayan bilincin uyandığında,
al bir gülün  pespembe kıvrımlarında,
dile gelmeyi bekleyen TANRI' yı hatırla!..


Derin bir nefes çek içine, gül teninden,
gün ağarmadan parla, yüksel yıldızlara,

  her zerrede ÂŞK ile tutunan hayatta,
     dile gelmeyi bekleyen TANRI' yı .hatırla!..
.
.
.

...ÖZ...
.
.
.


DÜŞMEDEN 
DAHA 
HENÜZ
TENİN
TOPRAĞA...


SAVRULMADAN
ZAMAN
HENÜZ
DAHA
RÜZGÂRDA...SEN

HEP

İÇİNDEKİ

YARADAN' I 

  HATIRLA!.....ÖZ...

Resim
@senkendinibul .
.
.
"...dönecek eve turnalar..!"
 vakît var, hâlâ daha...
derin bir nefes al,
tozlar havada henüz,
   karışmadılar toprağa...
hâlâ vakit var, daha...

pembe, nârîn endâmın,
uçuşan gülüşün var, daha..
kelebekler dans eder,
umut yayılır, rüzgâra...


 daha vakît var, hâlâ...

gözlerin yağar, denize,

karışırlar yağmura...

uzaklar yakınlaşır daha,

ellerin var aklımda...dolar şimdi, efil efil
yelkenlere özgürlük,
seslenir hep maviler,
"...bak!.. turnalar dönecek..!'
  henüz vakît var, hâlâ daha...

...ÖZ...

Resim
@senkendinibul ...


Bir  ' Var 'mış ,
 Bir  ' Yok ' muşum !..

Bütün biçimlerin ortasında
biçimsizlik arayışımın  en doğal hâli
   BABAM  !..

* Sahiplenmemeyi 
sahibiyetinden 
öğrendiğim ,
 limanım ...

Korunup kollandığım ,
 sebebsizce sevmeyi 
sevgi derinliğinden
 bildiğim  özgürlük meşâlem !..

Güvenli yol tabelam !..

Dağlarımın sıcak 
dumanı
  BABAM !..

* KAHRAMANLARIN
 EN BİRİNCİSİ !..
Koca Çınar Ağacım !..

* Dalmışım hayâllere ,
kahramanımla
 kucaklaşmışım...

Merhâmetin 
sıcaklığına 
senle sarılmışım...

Kayıtsızca
 ' Varoluş 'a akmışım...

Sebepsizce esmişim 
rüzgârların omzunda ...

 Diyârdan diyâra 
taşınmışım ...

 Kıtalardan , denizlerden , 
kanatlanmışım, 
uçmuşum...

Vâdilere dalmışım...
Dağları delmişim ...

Ovaları yarmış ,
 çölleri aşmışım...

Atılmış , coşmuş ,
 siperlere yatmışım...

Kaplanın ağzından 
seferlere çıkmışım...

 Şehitliği  olmuşum
 namusun ,
erdemlere sarmalanmışım...

  Göğsünden
 dünyaları taşırmış ,
âşkı Cihan ' a salmışım...

Dünyâ 'nın ezgisini
 inançla yoğurmuş
 senfoniler yazmışım...

Yazg…
Resim
@senkendinibul ...

* Hepinizin 
çocuk 
mâsûmiyetinde ,
temizliğinde  
Ve
Samimiyetinde
OLacağınız
 bir ömür ,
içinizdeki hayâlleri  
ve
MERÂKI
koruyup kolladığınız ,
kendinize , çevrenize , 
doğaya ve
insanlık onuruna 
sahip çıktığınız 
bir yaşam , 
dostluğunuzu , 
duyarlılığınızı ve
tüm güzel şeyleri  
farkındalıkla
paylaştığınız
bayram  tadında  
nice coşkulu
 ve 
müstesnâ 
' ÂN ' lar 
   diliyorum...
*
   Işıkla parlayın!..
*
   İyi bayramlar !..

...ÖZ...

Resim
@senkendinibul
...
* * Çocuktun sen de 
bayramlarda ,


yanıbaşında

pâbucların

 kurdun düşlerini...


Bir minik serçeydi
kalbin ,
attı umarsızca 

sabaha dek
geceleri ...


Erkenden kalktın
giydin en temiz
 giysileri...


Öptün  sen de
herkesin 

tek tek

   ellerini...


Sıcak bir yuvaydı ,
annendi , babandı ,
  kardeşindi yanındaki...


Arkadaşlarınla ,
özgürce
koşturdun caddeleri...


Bayram şekerleriyle
 bir bir
 doldurdun ceplerini...


Bir tatlı dokunuştu ,
hatırdı ,
güvendi ,huzurdu
vefâydı

 herkesteki...


 İçtendi , aydınlıktı
umuttu hep
gülüşlerdeki...


 Uçurtmaların

kuyruğunda

 salınan 

özgürlük

türkülerindi...


 Bayramdın ,
tamlıktın , saflıktın

bölünmemiş

neşeydin sen

yaşamdaki...


Kaybolmayan oyun ,
Kırılmayan hayâl ,

Acımamış yürek ,

eksilmemiş insan,
Çoğalan zamandı 
hatırâlardaki...


Çocuktun sen!
Resim
@senkendinibul

...
Kaderimiz  bir ömürlük mü?..


Yoksa  her an yenilenen bir bilinç sıçraması ile  mi değişiyor?..


KADER VE KADÎR iki ayrı kelime de olsa aynı kökten gelmesi  gereğince birbirlerine bağlı bir yapıda hareket  etmeyi belirlerken  YAZGI ve 'DEĞER BİLME' noktasında anlamlı bir  bütünlük içinde birbirlerini  desteklerler...
LEVH-İ MAHFÛZ
( korunmuş levhâ) denilen ,her şeyin yazılmış 
olduğu manevî ve saklı olan
 levhâ; kâînâtın bilgi işlem 
merkezidir...
Olacak ve olmuş olan tüm 
bilgilerin kayıtlı olduğu bu
 ana hâfıza merkezi, yaratımın 
yeni ve eski her türlü kader
plânlamasının da saklandığı 
ve toplandığı yerdir...
Ancak bilinç düzeyimizin 
yükselmesi ile yaşayacaklarımızla ilgili bütün eylemlerimiz ve  davranışlarımızla berâber  her yazılmış olan da, zaman döngüleri içinde  niyetlerimizle açılım gösterir ve  gerekli arınma , nefs tezkiyesi ve  bilinçli farkındalıkla birlikte samîmî
 dûâlarımızın kabûlü netîcesinde illa ki YARADAN' IN İZNİ İLE        şekillenir ve tâzelenirler...

••••••••••••••••••…
Resim
@senkendinibul ...

* * "Sen kadîr gecesini ,
her gecede bil !.." " O , bin aydan 
daha hayırlıdır..."
" Bedenin;
 kadîr gecesidir!.. Onun yüzünden 
nice kıymetler,
   lûtûflar elde edilir...' Can ' ın dolunaydır !.. Karanlıklar onunla 
yarılıp yok olur...HÂKK kadîr gecesidir !.. İnsan , bütün geceleri
müşahâde etsin
 ve sınasın diye nice
 geceler içinde gizlidir."Hz.Mevlâna ;  kadîr gecesini , insan 
bedeninin evvelde ve âhirde,
 kendi benliğini bulup, 
 bilinmezlikten bilinirliğe 
geçmesini , Hakk ' ı tanıması 
 ile bilinmezlik karanlığından 
KURTULUŞU
olarak tanımlar.
KADÎR GECESİ , 
bilindiği üzre KŪRAN- I KERİM ' in Dünyâ semâsına indiği gecedir.
Diğer bütün geceler içinde
 en müstesnâ olanıdır.
Ancak bu gece,
 gizlenmiş olduğu için ; 
Her geleni HIZIR , 
her geceyi KADÎR  bilmekte fayda vardır.

Mûhâmmedî Bilinç hakîkâtinde  Allah ' a yönelmiş bir insan ;
 Regâîb gecesi ile bu kıymetli 
talebini nimetlerinin farkındalığı
 içinde sunarken , Mevlûd ( Kutlu doğum ) gec…