Kayıtlar

Haziran, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul
SİZ
 BİLEMEZSİNİZ,
ALLAH BİLİR!..
(Bakara /216)

*

Hayata 
tezahür etmiş   ve yaşam plânı 
dâhilindeki; hiç bir canlıyı 
ve insanı 
ve dahi yapılan 
 hiç bir işi, 
mesleği ve olayı  
hafife almayın!..

*
Her yaratılmışın  bu yaşam sahnesinde,  bir rolü, ifâdesi, zaman ve mekân içinde, bir yeri  ve önemi vardır...

*

Kronolojik olarak gördüğümüz ve 
yaşadığımız deneyimler,  ZAMAN kavramı içinde her ne kadar münferit ( birbirinden bağımsız )    şeyler gibi gözükse ve algılansa  dahi bütün olayların birbirine sebepli bağlantısı olması hasebince , "KADER PLANI"   içerisinde hem âşîkâr, hem   de saklı ve öngörülemez ,  bazen doğrudan , bazen de dolaylı bir bağı, dalgası 
ve illâ ki
 bir hikmeti 
olabilir... 
Her türlü niyetimiz düşüncemiz ve eylemimiz; Dünya ve Kâînât' a göre hem çok küçük , yerine göre de çok büyük tesir ve yansımalar  yaratabilecek değer ve güce  sahip olabilir!..
Kader; bütün bu  yansımaların niyet ve fiillerin birbirine bağlı olduğu küll'î 
ve cüz' î irâde ve  yansımaların toplamıdır.…
Resim
@senkendinibul
...


Düşmeden henüz daha TENİN toprağa,
savrulmadan daha ZAMAN rüzgârda,
dile gelmeden KÂÎNÂT daha uykunda,
dile gelmeyi bekleyen TANRI'yı hatırla!..


Tekrarla adını sana her dokunuşunda,
açılır kapılar, bir bir inan rüyâlarında,
henüz daha şafak seninle doğduğunda,
dile gelmeyi bekleyen TANRI' yı hatırla!..
Işıktan bir bulut olsun tepende semâda,
sonsuza  uzayan bilincin uyandığında,
al bir gülün  pespembe kıvrımlarında,
dile gelmeyi bekleyen TANRI' yı hatırla!..


Derin bir nefes çek içine, gül teninden,
gün ağarmadan parla, yüksel yıldızlara,

  her zerrede ÂŞK ile tutunan hayatta,
     dile gelmeyi bekleyen TANRI' yı .hatırla!..
.
.
.

...ÖZ...
.
.
.


DÜŞMEDEN 
DAHA 
HENÜZ
TENİN
TOPRAĞA...


SAVRULMADAN
ZAMAN
HENÜZ
DAHA
RÜZGÂRDA...SEN

HEP

İÇİNDEKİ

YARADAN' I 

  HATIRLA!.....ÖZ...

Resim
@senkendinibul .
.
.
"...dönecek eve turnalar..!"
 vakît var, hâlâ daha...
derin bir nefes al,
tozlar havada henüz,
   karışmadılar toprağa...
hâlâ vakit var, daha...

pembe, nârîn endâmın,
uçuşan gülüşün var, daha..
kelebekler dans eder,
umut yayılır, rüzgâra...


 daha vakît var, hâlâ...

gözlerin yağar, denize,

karışırlar yağmura...

uzaklar yakınlaşır daha,

ellerin var aklımda...dolar şimdi, efil efil
yelkenlere özgürlük,
seslenir hep maviler,
"...bak!.. turnalar dönecek..!'
  henüz vakît var, hâlâ daha...

...ÖZ...

Resim
@senkendinibul
...
Kuytularından sızar, toprağına düşlerim,


Yağmurlu vâdilerine akar, hesapsız...
Hilâl vakti vurulur, apansız aklım,


Dudağında yeşeren, kiraz çiçeklerine...
Gecenin ayazını ısıtır, saçlarının sarısı,


Okşar, her mesâfede ruhumu ellerin...
Bildiğin hiç bir yere, gidip de değemediğin,


Bir ateş yanar, en derininde dağlarımın...


Tek tek yuvarlanır taşlar, ağır ağır, tek tek ,


Sonsuz kere otururlar, usuldan kalbime...
Durmadan  gölgesinde seni, beklerken bir ağacın,


Rüzgâr dolar dallarına, tomurcuklanan bahârın...

Güllerinin dikenine takılmışsa, ipleri uçurtmamın,


Bozar ezberleri tek kerede, mühürler bakışların...

Seherle inen bir çiğ damlasından, süzülür de gözlerim,


Hayâl olur yaprağında, seni izlerken ömrüm...
...ÖZ..Resim
@senkendinibul
.
. .   Şimdi...
.
.
.
 'Tâlib' olmadan...
 Şimdi âteşe  pervâne olmadan...
Şimdi...
Şimdi soluksuz  kalmadan bir ân...


Kendini bırakmadan...

Şimdi...
Âteşe dalmadan daha...


Nefesin durulmadan...
Nefsin şâhit olmadan...


Şimdi...
Ölüme uyanmadan...

Ölüme yaklaşmadan tek bir ân...

Şimdi...
Simsiyâh güne  hazır olmadan...


Şimdi daralmadan..

Henüz şimşek çakmadan...
Zilzâle kapılmadan...

Şimdi...
Rûhla kucaklaşmadan...
Henüz sarmalanmadan...
.
.
.

Yanmadan hep bir ân...
henüz yanmadan... . . .
Şimdi...
Henüz adını ân-madan...
 Bir fasıl uy-âr-madan...
Apânsız duraklamadan...


Şimdi 'İlik' lerin
    şâha kalkmadan...
Secdeye kapanmadan...
Başı koparmadan... . . .
Kor olmadan âh...
Kül olmadan...


Şimdi...
Âteşe tâlib olmadan...

 Henüz 'gül' ü  bırakmadan... Âteşe salmadan...

D
A
H
A
 'Gülistân' olmadan...
.
.
.
Ş
İ
M
D
İ

Y
Â

H
A
Y
Y

. . .
  Ve 
   Hayy- di!..
  Şimdi ât!..
   Şimdi at-la!..