Kayıtlar

Ocak, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
@senkendinibul
...
Minik sıyrıklardan 
sızan damlalar...


İnce, nârîn, çelimsiz 
 ve görünmezdirler...


Bir tek sâhici yerler

/kabûl eder

/soylu temâsları...


Yüzeyden kayar oysa

   sıradan tüm dokunuşlar...Hayata dışından yağmaya 

/denk gelendirler...

Rahmetin ve

NÛRun değmedikleri...


 Umursamayacak olandırlar,

ne /yeşili, ne /maviyi, 

ne de /gerçeği...


Melhem olmayacaktırlar,

 hiçbir yaraya, hiçbir ara...


 Görmek istemeyecektirler,

 incelikli hiçbir şeyi, 

VAROLUŞTA...


YİNE DE...

Işık yayılır, nedensiz ille de...


Tarafsız, ûlvî bir anlayışın

/derin sezgisi gizlidir,

/asîl affedişlerde her kere...Parlamayı sürdürendir

Yıldızlar, esirgenemez olanı...


Ve 
dokunulamazdırlar damlalar...


Hem yakınlığın /en dibinde,

hem uzaklığın /özleminde

bekleyedurandırlar...
Hem de /çâresizce 

bakakalınandırlar,

ulaşılmak için her birine...ÖYLE Kİ

İNCELİĞİ  VE CESÂRETİ

İnsanlığın asâletini, 

kuyulardan çıkarandırlar...

hem boğulmaya,

hem yok olmaya

 terk edilendirler...Şefkâti umursamayan ellerde, 

/güven ters yüz edilmişken,

 bedenlerini süzen…