@senkendinibul

...

...Bir 
heyûlânın
 sisinde ,

boşluğun
belirsizliğinde ,

karanlığın
en kesif yerinde ,

güvercin
kadar beyaz ,
 temiz ve lâtîf , 
 sedefî bir 
 lûtûfun tam 
 merkezinde ,

mâvinin
umûdu kadar
yüksekte ve tâze ,

sarının
sıcağı kadar
iyimser ve aydın ,
 sevecen bir mûnîslik 
ve âlicenâplık ile ,

ormanın
kökleri
kadar derin ,
gönüllere
yol aldı
   akan sular... 
...'BİR OLmak'
üzre...
...Sarmalandı...lar...

'Ârz' ın 
 merkezinde
demirin 
çekimine
kilitli
bir
âşk üzre
mühürlü 

bir yumurta
  çatladı önce...

Işığın 
en sırlı sesinde..
'Altın' dan bir şehrin
Ve
her 'şey' in
   en üstünde...

'Yokluk tepesi'nin 
 derininde...

Yâkût bir 
nûr parladı
O ağacın 
   zirvesinde...

.
.
.

İşte

O ân 
'âteş' ve 'su' yun
elleri değdi 
 birbirine...
'Hiçlik' ile 
 baktılar 

Ve 
verdiler
kendilerinde 
OLânı
koşulsuzca
   birbirlerine...

Ve
her bir 
 'şey' e...
.
.
.

Ve
ne
  nerede ,
nasıl
   kim ise...

  Verdiler...
Kendilerinde
OLânı ,

Zekâ ve cesâret
ve arı 
bir şûûr ile...

.
.
.

   İşte böyle...

Harman yandı
dorukta...

Saçıldı tohumları
her yana...

.
.
.

Cehennemler
söndü ,
bir anda...

Gece-gündüz
ile
  dost oldu ,
dağıldı
ufukta
   dört yana...

Her yanda ,
   kötü iyiye 
bıraktı
kendini 
 ve 
yalan dahi
   doğruya...

Ölüm 
yaşama adadı
canını ,
   canânı OLâna....


Cennetler 
 filizlendi ,

  Toprak ,
   karıştı havaya...
  Rüzgâr kapıldı
için için
vuruldu
   yağmura...

Ve 
elbette
 sevdâlandı
   çiçek arıya...
Ve
  bıraktı 
sebepsizce
balını 
  ortaya...
   

Yeşerdi 
 hayat
   boydan boya...

Karıştı
tuzu denizin ,
   âteşin yalâzına...
   Yıldız'ın alâzına...

 Kâh
   oraya...
   Kâh 
     buraya...

   Karıştı 
  âşkları 
   her bir 
  toza
   ve
    damlaya...

Karıştı
güne, aylara
  ve yılllara...

 Karıştı 
  dağdaki 
  çobana...
Çobanın
   kavalındaki
    yanık havaya...

Ve

Karıştı
hem
...GÜNEŞ' e...

hem
...Ay' a...

hem
...Yıldız' a...

.
.
.

DÖNDÜLER
GELDİKLERİ
.
.
.
gibi
yine
.
.
.

ÂŞK İLE
   'YUVA' LARINA...

Gökten üç elma
 düştü...
.
.
.

. biri sana

. biri bana

. biri de...

...ÖZ...