@senkendinibul

...

Bir sayha!..
Bir sayha ile uyan!..
DİRİL!..
Bu karanlık tünelden 
ÇIK!..

Yok olanın
 Vâroluştaki
   bu son sahnesi!..


VÂR-OL-UŞ!..

YOK OL-ÂN
 İLE
SAKLI DURAN
ARASINDAKİ
    MEVCÛDÂT!..

SENİ
 BURAYA 
KAÇ KULAÇ
UZAKTAN
   KİM GETİRDİ?..
'ÖZ' ÜNDEKİ
BU YARATICI
 KODU
BU BİLİNCİ
   KİM VERDİ?..

DOĞRU 
İLE YANLIŞI
GERÇEK 
İLE SAHTEYİ
SANA 
   KİM GÖSTERDİ?..

  Noktadan...
Noktanın 
 sonsuzluğuna...
Sevgili hazinelere!..
Kıymetlilere!..
Vâroluştaki 
DEĞERLİLERE...
SESLENİYORUM!..
...

KUTSALLARIMIZ...
DEĞERLERİMİZ...
HAYÂLLERİMİZ...
İNÂNÇLARIMIZ...
 DESTÂNLARIMIZ...
  EFSÂNELERİMİZ...
MASALLARIMIZ...
...
Ve
Daha fazlası
   DENEYİMLERİMİZ!...

NEYDİLER BUNLAR?..
Bunlar bize neyi hatırlattılar?..

İnsan olma bilincini
 bize yakınlaştıran ,
 tekrar tekrar o nûru , şimşek gibi 
çaktıran , pırıl pırıl parlatan neydi
 VİCDÂNLARIMIZDA?..
Neydi içimizde hep uyuyan TÖZ?..
NEYDİ BİZİ HAKÎKÂTE
VE YAŞAMIN KUTSÎYETİNE
BAĞLAYAN?..
Neydi 
en derinlerimizde ve 
yaşamımızda
 bu iç bilinci ve disiplini
 hep canlı tutan?..
Neydi 
değişime ve dönüşüme
 bizi zorlayan , sorgulatan ,
 ÂN a demirleyen ,
sevgi ve şefkâtle yoğuran
 ve bizi bağlı kılan?..
Neydi bizi ve 
her birimizi
   'İLÂHÎ PLÂN' da
AŞK İLE
AŞK ÜZRE
 kenetleyen?..
Neydi EVRENİN 
HER KÖŞESİNE MERAKLA
 SOKUP ÇIKARTAN?..
SORGULATAN
GEZDİREN
 HEYECÂNLANDIRAN?..
HAYRET İLE BİZi bunlara 
yaklaştıran?..
NEYDİ İÇİMİZDE BİR
 HÂZÎNE GİBİ SAKLI DURAN?..

İŞARETLER!..
VE
SIRLAR!..

İNSANLIĞIN 
ORTAK HÂZÎNELERİ!..
BİLİNÇ KATMANLARI!..
VÂR-OL-UŞ PLÂNI
 VE 
İÇİNDEKİLER!..
KOLLEKTİF BAĞLARIMIZ!..
İLÂHÎ YASALAR
 VE
 KORUYUCULAR!..
DOĞANIN VE VÂROLUŞ un
GİZEMLİ
 VE 
BÜYÜLÜ DÜNYÂSI!..
...
.
.
.
YARADAN!..
   KAYNAK!..
EBED!..
EZEL!..
RÛH!..
İNSAN!..
BİREY!..
KÂLB!..
SEMÂ!..
  İMÂN!..
DUÂ!..
HALK!..
CEMA' AT!..
TOPLUM!..
VÂHDET!..
TEVHÎD!..
KURTULUŞ!..
İLHÂM!..
İRÂDE!..
BİR!..
BİRLİK!..
ÇOKLUK!..
İKİLİK!..
İSİMLER!..
SIFATLAR!..
NEFİS!..
EGO!..
GÖLGELER!..
ZAÂFLAR!..
İTÂÂT!..
HÂKK!..
ZÂHÎR!..
BÂTIN!..
BOŞLUK!..
ÂLEMLER!..
GALÂKSİLER!..
TERCİHLER!..
ETKİ!..
TEPKİ!..
PIRILTILAR!..
ENERJİ!..
TİTREŞİM!..
MANYETİZMA!..
GÂİA!..
GÜNEŞ !..
AY!..
 YILDIZLAR!..
GÖKYÜZÜ!..
YERYÜZÜ!..
HAVA!..
TOPRAK!..
ŞİMŞEK!..
RÜZGÂR!..
SU!..
ATEŞ!..
ARINMA!..
TEZKİYE!..
SADÂKAT!..
DOSTLUK!..
BİLİNÇ!..
ÜST BİLİNÇ!..
POTANSİYEL!..
HÂZİNE!..
KEMÂLİYÂT!..
MELEKLER!..
MELEKELER!..
İLÎM!..
BİLİM!..
ZEKÂ!..
ZİHİN!..
DUYGU!..
DÜŞÜNCE!..
AKIL!..
HİKMET!..
ARZÛLAR!..
ÖZLEMLER!..
YOL!..
YOLCULUK!..
TAHÂMMÛL!..
TEFEKKÛR!..
TEVEKKÛL!..
DİYALEKT!..
ORJİNALLİK!..
OBJEKTİFLİK!..
RASYONELLİK!..
DERİNLİK!..
OYALANMA!..
ŞÜPHE!..
KATILIK!..
ESNEKLİK!..
BİLGİ!..
BİLGELİK!...
TEKÂMÜL!..
CELÂL!..
CEMÂL!..
ADALET!..
ACÎZLİK!..
DETAY!..
SENTEZ!..
VİZYON!..
VARLIK!..
YOKLUK!..
KÂİNAT!..
HAKÎKÂT!..
HAYY' ÂT!..
KUTSÎYET!..
NÛR!..
IŞIK !..
GİZEM!..
 VİCDÂN!..
ŞEFKÂT!..
İYİLİK!..
MERHÂMET!..
ÖZGÜRLÜK!..
DOĞRULUK!..
DÜRÜSTLÜK!..
SORUMLULUK!..
FEDÂKÂRLIK!..
DİĞERKAMLIK!..
ADANMIŞLIK!..
ATÂLET!..
GELENEK!..
YENİLİK!..
CESÂRET!..
GÜVEN!..
GÜZELLİK!..
ESTETİK!..
ANLAM!..
OYUN!..
SIR!..
MÜCÂDELE!..
İFÂDE!..
SAN'AT!..
COŞKU!..
HÂZ!..
ACILAR!..
KAYITSIZLIK!..
DUYUŞ!..
HİSSEDİŞ!..
BULUŞ!..
BİLİŞ!..
SEZİŞ!..
BAKIŞ!..
AHLÂK!..
TERBİYE!..
EDEB!..
İLİŞKİLER!..
KABÛLLER!..
REDDÎYELER!..
SÂBIR!..
SEBAT!..
KANÂÂT!..
TANIKLIK!..
GÖZLEM!..
YAKINLIK!..
BENZERLİK!..
AYRIŞMA!..
KAVUŞMA!..
BÜTÜNLEŞME!..
VECD!..
HİMMET!..
EŞİTLİK!..
ZITLIK!..
MADDE!..
MÂNÂ!..
UYUM!..
ÂHENK!..
İÇTENLİK!..
UMUT!..
ANLAYIŞ!..
SAMÎMİYET!..
AMAÇ!..
NİYET!..
HÜKÜM!..
KİMLİK!..
KAVRAYIŞ!..
İDRÂK!..
HOŞGÖRÜ!..
TEVÂZU!..
SADELİK!..
SAYGI!..
ONUR!..
HUZÛR!..
  MUTLULUK!..
İDEÂLLER!..
  ÖLÇÜLÜLÜK!..
   OLGUNLUK!..
   YETKİNLİK!..
  ZAMÂN!..
MEKÂN!..
UZAY!..
  KADER!..
   KARANLIK!..
ARAYIŞ!..
  İŞBİRLİĞİ!..
   DAYANIŞMA!..
VE
DENGE!..
VE...
SEVGİ!..
VE...
  ÂŞK!..
VE...
HİZMET!...
...

.
.
.

VE DAHA 
SAYAMACAĞIMIZ
KADAR ÇOK 
DERİN KAVRAM ve
MÂNÂ DERYÂSINA
KULAÇ ATMIŞ OLAN ,
BUNLAR HAKKINDA
 DÜŞÜNMÜŞ , EDİM ve
REDDEDİM İÇİNDE
HÂL VE HAREKET
KAZANMIŞ ,
BU DERYÂDA
BOĞULMADAN YÜZEN
VE YÜZMEYİ BİR HÜNERLE
BAŞKALARINA DA 
GÖSTERMİŞ , ÖĞRETMİŞ
VE AŞILAMIŞ
 DAMLALARA!..

BU ORTAK
PAYDADA 
BİRLEŞEBİLEN
BİLİNÇLERE!..
SAKLI HAZİNELERİNE
ULAŞMIŞ VE DİĞER 
HAZİNELERE ULAŞIP
VÂROLUŞTA ÖNCE
DİNLEYEN VE GÖZLEYEN 
Ve dahi
FEYZ VEREN ,
Varlık OKUMAsını
dosdoğru ve yerinde
BİR YOL VE DURUŞ
HÂL ve EYLEM 
İÇİNDE VE ÖZVERİ İLE
SERİMLEYEN ,
SEN-BEN
AYRIMINI KALDIRMIŞ
BENLİKTEN ÇIKMIŞ
KIYMETLERE!..
...

BÜTÜN
ÂLEMLERDE RUHSAL
FARKINDALIK 
VE YETİLERİYLE
İŞGÖREN USTALAŞMIŞ
BİLİNÇLERE VE BUNU 
DEMİRLEYEN
MÂSÛMİYETE 
VE ONUN
 KORUYUCULARINA
SELÂM OLSUN!..

BU BİLİNÇ
 İÇİNDE
 KENDİLERİNİ 
BUNA ADAMIŞ
BİR HAYAT 
YAŞAYANLARA
İTHÂF
  EDİLMİŞTİR!..

...ÖZ...HER DÂİM
VÂR
  OLUN!..
'IŞK' 
  OLUN!..

...ÖZ...