@senkendinibul
...
"O güzel
 insanlar
 o güzel 
     atlara binip..."
   GELDİLER!..

   GELDİLER!..
Salkım
 Salkım
   Sultanîler!..
 Eriştiler
   ÂŞK İLE!..
İÇTİLER
 ŞARÂBINdan
  ÂŞKIN!..
  İÇTİLER!..
   Gündüz gece...

DOLDURDULAR
testileri
zevk-i pûr-nûr ile...
 ZAMÂNIN SAKLI
 KÂDEHİNE...
 SUNDULAR!..
Boşalan her
  kâdehe...
   ÂŞK İLE...

ÂŞK İLE
SEYR
  EDERLER...
   ÂŞK İLE...
VÂKÎT ;
  VÂKT-İ SEHER...
ESER
HER
    RÎND-İ ŞEYDÂ ile...
VÂKİT ;
  VÂKT-İ NUCÛM...
Saçılır
Her
 NÛR-U ESMÂ ile...
Kendinden
 akar
yine
 kendine...
   VÂKT-İ SUKÛT...
    Her ZERREde...

Rüzgâr olup 
seherlerde...
Su olup
 vâdîlerde...
 Toprak olup
   çiçeklerde...
Söz olup
   dillerde...
Ateş olup
   kâlblerde...
   Sevdâ olup
      gönüllerde...
   dolaşır
  O
    GÜLLER!..
   BÜTÜN
     NEFESLERDE!..
...

...ÖZ...

"O güzel insanlar 
O güzel atlara binip gittiler..."
••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••

ÂMMÂ

••••••••••
'O güzel insanlar 
O güzel atlara binip döndüler...'
••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••
TÜRK EDEBİYATININ
 BÜYÜK ÛSTÂTLARINI SAYGI VE MİNNETLE
•••••ANIYORUZ•••••

...ÖZ...
••••••