@senkendinibul

...

BİR DİRİLİŞTİR 
ÇANAKKALE!..

* *
*
TÜRK' ÜN VARLIĞININ
GERİ DÖNÜŞÜ,
RUHÛNUN AZÂMETİNİ
HİSSETTİRİŞİDİR!..
*

MİLLÎ MÜCÂDELENİN
VE CUMHÛRİYETİN 
 TAÇ KAPISIDIR!..
*

ÇANAKKALE; 
BİR DESTÂNDIR 
CÜMLE CİHÂN' A!..
*

VE BİR MİLLETİN 
 UYANIŞI, ŞAHLANIŞI; 
ÖLÜME MEYDAN OKURKEN,
MUKÂDDER ŞÂNININ 
 EBEDÎ VE MUKÂDDES 
HAYKIRIŞIDIR DÜNYÂ' YA!..
*

 Hangi millet; yedi düvele
bütün inancını ve yüreğini 
her karış toprağında 
siper edebilir?..

Hangi ana,  evlâdını, 
döneceğini ummadan, 
ölüme, bile bile
elleriyle uğurlayabilir?..
Nineler, torunlar ,yavuklular,
hepsi aynı cephede topyekûn
 asker olabilir , vatanına olan 
âşkını ispât edebilir?...

BİR İNSAN, TEK BAŞINA,
 O DEVÂSÂ
VİCDÂNI VE İMÂNI İLE
UCUNDA, MİLLETİNİN 
NÂMÛSU, ŞEREFİ, BEKÂSI 
UĞRUNA; YAŞLISINI, BACISINI 
ve illâ ki KUNDAKTA BEBESİNİ
 düşünerek ONCA TOPUN VE 
YÜKÜN ALTINA DAĞ MİSALİ 
KENDİNİ BIRAKABİLİR?...

Binlerce kilometre 
ötelerden, denizaşırı 
kıtalardan, hangi dağlardan, 
 ovalardan , inanç ve milliyetten
geldikleri bilinmez nice tüyü bitmemişler, nice cephede, 
kendilerinin bile neden orada 
olduklarını ve savaştıklarını 
bilmedikleri, hangi hâîn pay ve
plân uğruna kullanıldıklarının 
bile  farkında olmadıkları bir 
ateşin ve harbin içinde, 
çatıştıkları toprağın ve 
inancın askerlerine 
hayran kalabilir?..

Aynı cephede, karşı 
mevzîlerde çarpışırken, 
birbirlerine, çay, tütün  ve türkü, 
 ikrâm edilen kaç savaş 
geçmiştir târihin içinden?..

Ve hangi milletin 
vâkûr sînesi, böylesi büyük 
bir vicdânla, kendi şehitlerinin,
evlâtlarının 
ve yiğitlerinin yanıbaşında , 
meşrûîyeti geçersiz bir
 istilânın, gayrimeşrû fâîllerinin, 
bilinci düşük ve alet edilmiş, 
piyonlarına da aynı 
aziz toprakların koynunda 
kıymet verebilir?..

Hangi asil komutan, 
o müstesnâ tavrı ile onları 
da aynı şerefin içine 
dâhîl edebilir?..

Ve hangi milletin, 
tarihte bu misâli görülmemiş, 
asîl tavrı, tüm Dünyâ' yı 
dize ve vicdâna getirebilir, 
 õrnek olabilir ve yankısı ile 
yalnızca tek bir asrı değil, 
binlerce asrı titretebilir?..

Nasıl bir şerefli denizdir
 ki bu; düşmanı, kendi kanı 
içinde  esir edip , boğabilir?..

Hangi denizin âteşidir 
 ki bu; kızıl bir ejderhâya 
dönüşüp zûlme ve sömürüye
 bir nefeste azrâîl kesilebilir?..

Hangi deniz,hangi rüzgâr,
 hangi toprak bu kadar acı 
ve şeref kokabilir?..

Hangi milletin bayırı, 
hangi tepesi hangi ovası, 
dağı,taşı ve denizi
böylesi kutsal bir şânı 
taşıyabilir ve imrenerek 
 bakılabilir?..

 Hangi millet;
 böylesi büyük bir onurla
şerefle ,yürekle ve vicdânla 
direnebilir ve tarihe adını 
 altın harflerle yazdırabilir?..

Ve hangi millet;
böylesi bir mûcizeye 
tanıklık edebilir ve
 CÜMLE CİHAN' IN GÖZÜNDE,
 MUKÂDDES BİR
ÂBÎDEYE DÖNÜŞEBİLİR?..

...ÖZ...


DUR YOLCU!..

BASTIĞIN VE GEÇTİĞİN 

BİR KARIŞ TOPRAKTA 

VE BİR DAMLA SUDA;

YÜCE TÜRK MİLLETİNİN

 ECDÂDININ;

KUTSAL KANI 

 UYUMAKTA!..

Ve
ELBETTE
ÇANAKKALE
!!!GEÇİLEMEZ!!
   DÜNYÂ DURDUKÇA!..

*
*****

BAŞTA AZİZ ATAMIZ
OLMAK ÜZERE BU KUTSAL 
VATAN İÇİN KANINI 
DÖKMÜŞ TÜM ŞEHİTLERİMİZE 
VE GAZİLERİMİZE 
MİNNETTÂR OLDUĞUMUZU
 BİLDİRİRİZ!..

*
*

BU YÜCE İNSANİ 
DEĞERLERE SAHİP ÇIKAN, 
VATANI İÇİN KAN VE TER  
DÖKEN VE DAHİ İLÎM VE 
İRFÂN GÖTÜREN VE KENDİSİNİ 
BU YÜKSEK BİLİNÇ İÇİNDE 
İNSANLIK ONURUYLA PARALEL
İŞ VE HİZMET ÜRETEN 
 HER BİR İNSÂNA VE BU 
BİLİNÇLE YAŞAYAN 
TÜM VARLIKLARA
İTHÂF OLUNUR!...

...ÖZ...