@senkendinibul
...

*

' ÂLEM-İ ERVÂH ' ta

Ser-mest olan

YANAR DÂÎM

' NÛR-U ÂŞK ' tan...Lâl-i dîl oldu

Hayret eden

GEZER DÂÎM

' DERD-İ ÂŞK ' tan...Gâyret etti

İrfân ilen

YÜRÜR DÂÎM

' ŞEVK-İ ÂŞK ' tan...Tamâm etti

Edep ilen

SEVER DÂÎM

   ' HÜSN-Ü ÂŞK ' tan...ÂŞK-I DEM oldu

SeyrÂN eden

DÖNER DÂÎM

    ' MEST-İ ÂŞK 'tan......ÖZ...