@senkendinibul

...

YANDI ŞEMS

ÂŞK 

 İLE...

  NÂR-I ÂŞK

 İLE...

ÂŞK

  DOLDU 

    ÂLEMLERE...


MÂŞÛK ,

EVVEL 

ÂŞK 

  OLDU...

SEYR EYLEDİ 

ÂŞK 

  İLE...YANDI 

ÂŞK 

 ODUNDA...

  DÖNDÜ 

 KUL 

 PERVÂNEYE...

SÖNMEZ 

 ÂB-I ÂTEŞ 

CÂN-I İMTÎHÂN 

  İLE...CÂN-I PERVÂNE

   OLMAK 

     GEREK...

  ŞEM' İ 

 YAKMAK 

  GEREK...

KÂLBTE

   ÂTEŞ-İ NÛR 

SERDE

RÎND-İ ŞEYD 

 İLE...
YANDI ÂLEM

ELEST-İ BEZM-İ ÇEŞM 

 İLE...

DÖNDÜ ÂLEM


   SERMEST-İ CÂM-I ÂŞK

İLE


  YEK-PÂRE...

...ÖZ...•••••••••••••••••••••
'Kul OL-mak'

  nedir?..
EY CÂN?..

••••••••••••••••
'Kül OL-mak'
•••••••••••••••••

Nedir?..

••••••••••••••••••••••••

'Âteşten Denizler' i
   aşmak nedir?..

••••••••••••••••••••••••
Cân kandîlinin
 fitili 
İÇERİDEN
  yanar!..

YANAR
   EY CÂN!..

•••••••••••••{}•••••••••••
YAKAR 
MENZİL-İ CÂNÂN

•••••••••••••{}••••••••••••

KÜL OLUP DA
 KUL OLANLARA
  SELÂM OLSUN!..

••••••••••••••••••••••••

IŞIĞINIZ 
 KUTLU OLSUN!..

...ÖZ...