@senkendinibul
...

  SEN!..
  EY 
  EBEDΠ
  NEF(E)S!..


  SEN!..

EY 

EBEDÎ

  NEF(Î)S!..

...

 BİR 

'HÛŞÛ' NUN

ÂN-I SÂBİTESİNDE

HİÇ 

BİTMEYEN 

BİR

ZEVK-İ İDRÂK 

 İLE

DÂÎM NÖBETTE

DURAN

NEF-HER-SİN!..

...

SEN!..

EY 

  ÂŞK!..

KUTLU

BİR 

'KOKU'NUN

ÂN-I SÂBİTESİNDE

HİÇ 

BİTMEYEN

BİR 

ZEVK-İ İDRÂK 

İLE

DÂÎM ŞÜKÛRDE

DURAN

'GÜL-İ RÂNÂ'SIN!..

...


   SEN!..

EY

  NEF(E)S!..

...ÖZ...
...

SONSUZ
 VE
SINIRSIZ
BAĞIŞINDAN 
ÂŞK ,
ŞEFKÂT
VE 
MÛHÂBBETLE
YARATTIĞI
BİZ
KULLARI ,
'YARADAN' IMIZI
NE KADAR
SINIRSIZ
HÂMD
VE 
TEVEKKÛLLE ,
HER 
 NEFESİMİZDEKİ
SONSUZ
İDRÂK 
VE
BİLİNÇ İÇİNDE
HER ÂN
ANSAK
 VE 
 SECDE
ETSEK DAHİ
YİNE DE
AZ VE ÂCÎZ
   KALACAĞIZDIR!..

...

.
.
.

ÂŞK

İLE

HÛÛ

 İLL 

  HÛÛ...
...

.
.
.


...ÖZ...