@senkendinibul
...

  Hatırla!..


   boşluğu...
.
.
.

Ve
.
.
.

   yavaşla!..
.
.
.


kâlbini

bırak


   yokluğa!..
.
.
.

Çıkıp gelen

sese..

.
.
.

Gidip gelen

nefese...
.
.
.
Ve dahi

izin ver

gidip 

gelmesine

   bir daha...
.
.
.

Geleni

 ve

gideni

   kabûl et!..
.
.
.

Acıyı 

   ANLA!..

     Mutsuzluğu da...

 Terkedilmeyi 

ve

düşmeyi


   hatırla!..
.

Ayağa 

   kalkmayı da...
.
.
.

Sonra

güveni

    hatırla!..

      'YUVA' yı da...
.
.
 . 

  HUZURU

  ANLA!..


   Sukûneti,

   dinginliği 

    kavra!..
.
.
.

   Kokla!..
.
.
.

  Rüzgârı

  ve

  bir

   çiçeğin

   özlemini

     kokla!..
.
.
.

   Ve 

   bekle,

  bir

    bulutu!..


   Yağmuru

  düşür

    avuçlarına...


  Toprağın

 nemini

   yokla!..


Ve illâ

  demirin

 gücünü

   ANLA!..Ellerini,

ayaklarını da...
.
.
.

GÜNEŞ' İN


GÖRKEMİNE

 BAK!..


AY' IN

ZERÂFETİNİ

GÖR!..


Ve 

KÂLBİNİN

DERİNLİĞİNE

 DOKUN!..
.
.
.


BÜYÜKLÜĞÜNE...

GENİŞLİĞİNE...

VE DAHİ

 HACMİNE...
.
.
.
VE

DOKUNAMADIĞIN

KADAR
.
.
.

SONSUZA...

.
.
.

KÂLBİNDEKİ

HÂZZI

  ANLA!..
.
.
.

VE

ŞİMDİ

SÜZÜL

YENİDEN

   BOŞLUĞA!..

...ÖZ...