@senkendinibul


...
Düştü 
Cemre
...Havaya...

Karıştı
...Toprağa...
...Suya...

Dil 
Lâl 
...OLa...
Dûâ 
...OLa...

Terkib
...OLa...
Tesbih
...OLa...

Çömlek
OLa
Balçık
...Sabırla...

Yandı
'HAKK
...KUCAĞI'nda...

Kavruldu
'ÂŞK
...OCAĞI'nda...

'RÛH' A
DÖNDÜ
...SEMÂ...

KILDI
ZERRE
'VAKT-İ
...SÂLÂ'...

 ...SÜPHÂNALLAH...

ERDİ
SIRRA
...HAKÎKÂT...

DEMİ
KALDI
...DEMDE...

...DÂÎM...


...ELHÂMDÜLİLLAH...

...Ö Z..